lördag 30 juni 2012

Martyrer

I dag firar Kyrkan den romerska kyrkans första martyrer. I Kyrkans första tid dog många som martyrer, men jag skulle tro att det är fler i dag. Varje dag dör många kristna för sin tro.

Här i Sverige behöver vi inte riskera att dö för vår tro, men vi blir förlöjligade, misstrodda, missförstådda och föraktade.

När det händer mig offrar jag det till Gud och försöker att göra som Paulus och glädja mig över att få lida för Kristus. Jag misslyckas dock ofta... och klagar i stället... Då går jag till Honom och ber om förlåtelse och ny kraft...

Undrar hur jag skulle reagera om jag ställdes inför att dö för min tro... Jag ber Gud om nåden att vara trofast intill döden...

onsdag 27 juni 2012

Vår Fru av Ständiga Hjälpen

I dag firar Katolska Kyrkan Vår Fru av Ständiga Hjälpen, alltså Guds Moder som bistår sina barn. Jag är djupt tacksam över att jag har henne som hjälper mig. Det är gott att ha en mor som står på min sida 100%, som alltid vill mitt bästa och som är stark och mäktig. Det hon vill lära oss är att göra Hans Vilja. "Gör det Han säger åt er" (Joh 2:5), säger hon till oss och hon visar vilket sätt vi ska göra Hans Vilja på. Alla Guds välsignelser kommer genom henne. Hon är en ren kanal för Hans Kärlek och Barmhärtighet. Detta är Kyrkans tro och detta är min personliga erfarenhet. Det finns många som blir upprörda när man säger detta, men jag kommer alltid att hålla fast vid det. Hennes förbön, förmedling och kärlek är mitt hjärtas glädje.

Jag håller mig till Kyrkans lära och tackar Gud för att jag inte behöver vara utan henne!

måndag 25 juni 2012

St David av Munktorp

I dag firar Katolska Kyrkan st David av Munktorp, Västmanlands apostel. Han var verksam på 1000-talet. År 1024 kom han till Västmanland och 1082 dog han. Hans reliker fanns i Munktorps kyrka ända till reformationen. De lär ska finnas någonstans på Munktorps kyrkogård i dag, nedgrävda vid reformationen av någon som inte ville de skulle skändas.

St David kom till Sverige för att han ville dö martyrdöden. Så blev det inte. I stället omvände och döpte han tusentals västmanlänningar och byggde en kyrka i Munktorp. Än i dag ber han för oss. Må på hans förbön många västmanlänningar finna tron i dag!

onsdag 20 juni 2012

Ny bok om sta Rita!

Catholica förlag har gett ut en bok om sta Rita! :) Den finns att beställa här.

Mer andlig läsning för en regnig sommar...

karmeliternas hemsida finns mycket fina och djupa andliga texter. Fördjupa din tro, öka din kärlek och överlåt dig åt Honom!

Där kan man också beställa alla Karmels böcker.

måndag 18 juni 2012

Andlig läsning för en regnig sommar

När det regnar ute kan man ju sitta vid datorn och läsa...

Gråbröderna har på sin hemsida ett andligt bibliotek med massor av bra läsning. Där finns böner och andakter av många slag. Där finns en mycket bra text om Rosenkransens historia. Där finns också böner till Jesu Heliga Hjärta, särskilt lämpliga under juni månad. Juli månad är i Kyrkan helgad åt Jesu Dyrbara Blod.

Så förtvivla inte i regnet. Använd tiden till att lära känna Kyrkans skattkammare av böner och fördjupa ditt böneliv...

fredag 15 juni 2012

Jesu Heliga Hjärta

I dag firar Kyrkan Jesu Heliga Hjärta, dvs Hans kärlek till oss.

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta!

onsdag 13 juni 2012

St Antonius av Padua

Om dagens helgon från Gråbrödernas hemsida.


söndag 10 juni 2012

Corpus Christi

I dag firar Kyrkan i Sverige Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid. I katolska länder firades högtiden i torsdags. Kom till mässan i dag! Fall ner och tillbed Hans Sanna Närvaro i det Eukaristiska Brödet! Han är där, verkligen närvarande. Han lämnade oss inte ensamma, vi får leva inför Hans Ansikte varje dag. Kom och tillbed Honom! Prisa Honom! Ära Honom! Älska Honom! Tacka Honom!
söndag 3 juni 2012

Skönheten i det monastiska livet

Heliga Trefaldighets dag

I dag firar Katolska Kyrkan den heliga Treenigheten, allts ursprung och mål, den källa ur vilken allt väller upp. Detta mysterium är det största av mysterier: vem Gud är i Sig själv. Detta övergår vida vårt förstånd, men vi vet att Han är Treenig pga att Han uppenbarat Sig så för den unga Kyrkan. T.ex. när Jesus döptes i Jordan (Matt 3:16-17).

Vi är skapade till Guds avbild och genom dopet har vi inlemmats i den Heliga Treenighetens sköte. Det är där vi hör hemma, det är där vi ska vara. Detta stora mysterium som vi inte kan förstå men får leva i...

O Heliga Treenighet, sann Gud som är av evighet... jag, tystnar, faller ner och tillber Dig...

fredag 1 juni 2012

Jesu Hjärta månad

Juni är i Katolska Kyrkan Jesu Heliga Hjärtas månad. Hans Hjärta flödar över av kärlek till oss. Han ser på oss och välsignar oss och säger: "Kom till Mig, alla ni som är tyngda av bördor..." Han väntar på dig, just på dig, som om du vore den enda människan på jorden...