söndag 30 september 2012

Sista ord

Den 30 september 1897 dog lilla Thérèse vid 19.30-tiden av tuberkulos, blott 24 år gammal. Hennes sista ord var "Jesus, jag älskar Dig!"

Hela hennes liv hade Jesus i centrum. Han var allt för henne och hon ville inte missa ett tillfälle att glädja Honom. En av hennes systrar sa till henne att hon var besatt av Jesus som onda människor är besatta av djävulen. Hennes 'besatthet' smittar av sig på alla som kommer i djupare kontakt med henne. Man förstår att Jesus måste vara i centrum, att Han är allt.

Lilla Thérèse sa innan hon dog att hon skulle tillbringa sin himmel med att göra gott på jorden. Ja, hon skulle skicka ett regn av rosor (det är därför hon avbildas med rosor). Hon hjälper människor även i dag till ett liv med Jesus i centrum. Helt inriktat på Honom i Kyrkans tjänst för världens frälsning. Hon är missionens skyddshelgon och även kyrkolärare. Hon är sannerligen katolsk, dvs universell...


Lilla Thérèse, hjälp oss att leva för Jesus och dö för Jesus, med Hans Namn på våra läppar, precis som du...

fredag 28 september 2012

Förtröstan

Enligt vad Jesus sa till den heliga Faustyna så är det som mest sårar Hans Heliga Hjärta när människor inte förtröstar på Honom. Att de inte litar på att Han ska hjälpa dem och ta hand om dem. Att de inte litar på Hans Ord.

Jesus är den bäste Vännen, den Ende som aldrig kommer att svika dig. Oavsett vad du gjort, oavsett hur ditt liv sett eller ser ut. Jesus kan du tryggt förlita dig på och lägga allt, hela ditt liv, i Hans händer.

I Bibeln finns en man som utropar: "Jag tror! Hjälp min otro!" (Mark 9:24). Han insåg sin bristande tro och sitt behov av hjälp från Jesus.

Säg till Jesus:

JESUS, JAG FÖRTRÖSTAR PÅ DIG!

Säg det ofta. Om du inte känner att du kan säga det och mena det, så säg det ändå. Om du säger det tillräckligt ofta kommer du att börja tro på det. 

Han kommer att hjälpa dig att tro helhjärtat...
 

 

lördag 22 september 2012

Gud är alltid med dig

Våra känslor går upp och ner. De varierar från dag till dag, ja, ibland från stund till stund. De kastar oss hit och dit och gör vårt liv svårt emellanåt.

Vad händer om vi baserar vårt liv med Gud på våra känslor?

Det blir som en liten båt på stormigt hav.... Utan fast grund, utan stadga. Kastas hit och dit och varierar i trohet. Den ytliga viljan bestämmer: jag vill, jag vill inte. Jag tycker om, jag tycker inte om.

Basera inte din relation med Gud på vad du känner. Basera den på Kyrkans tro som den uttrycks i Skriften och Traditionen.

Då får ditt liv en stadga och din relation med Gud kan växa dag för dag.

Han ändrar sig inte. Han är trofast. Han är alltid med dig, vare sig du känner Hans närvaro eller inte.

Han är själva Sanningen.

Och Sanningen ändras inte på grund av känslor....

Bygg ditt hus på klippan (Matt 7:24-27).

(Intressant för övrigt att Kyrkans första påves namn betyder Klippan...)


torsdag 20 september 2012

Kyrkan tolkar Guds Ord


Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag:

"I Kyrkan klingar Guds ord på ett oerhört tydligt sätt. Den som lyssnar till Kyrkan lyssnar till Jesus själv (Luk 10:16).

Många anser det vara tillräckligt att läsa Guds ord som det är upptecknat i Skriften för att veta allt vad Jesus vill säga oss. Men vi behöver endast se på den mångfald av kristna samfund och sekter som alla åberopar sig på Bibelns auktoritet för att inse att detta inte stämmer. Den heliga Skrift blir en källa till splittring när den utlämnas till enskilda människors godtycke.

Nya Testamentet har sin uppkomst i Kyrkan. De första decennierna av Kyrkans existens fanns inget nedtecknat evangelium. Evangeliet och hela Nya Testamentet är en skriftlig sammanfattning av Kyrkans muntliga förkunnelse. Därför kan Nya Testamentet rätt tolkas endast där det finns en obruten tradition från apostlarna.

Att lyssna till och tolka Guds ord på egen hand, utan förbindelse med Kyrkan, leder antingen till falsk mystik eller till sektbildning. Historien ger otaliga exempel på detta.

Endast den helige Ande, som är Kyrkans själ, kan återförena oss i den rätta tolkningen av Guds ord. Det är viktigt att outtröttligt be om att han lär oss att lyssna till sanningen."

tisdag 18 september 2012

Ps 622 ur katolska psalmboken Cecilia


Allt, o Fader, till din ära,
allt, min Gud, till Ditt behag.
Kom att nu mitt hjärta lära
troget tjäna Dig i dag.
Kropp och själ vill jag Dig giva,
vad jag äger Ditt skall bliva.
Allt för Dig jag verka vill,
giv mig Du Din Nåd därtill.

O Maria, goda Moder,
du har världens frälsning fött.
Bed till Jesus, till vår Broder
som för oss på Korset dött.
I Hans tjänst vill jag mig öva,
aldrig Gud med synd bedröva.
Ställ din förbön som en vakt
mellan mig och mörkrets makt.

Käre Ängel, sänd av Herren,
själens bästa vän du är.
Håll all synd och fara fjärran,
var i dag mig alltid när.
Låt mig dina råd får höra,
lär mig vad jag bäst skall göra.
Gå med mig på Korsets stig,
den till himlen leder mig.

Gud, Dig lovar allt som andas,
Fader, Son och Ande god.
Tusen änglaröster blandas
i en mäktig lovsångs flod.
Må mig Dina helgon lära
Dig i allt och alltid ära.
Du, blott Du, är god och stor,
evigt Du i himlen bor.

lördag 15 september 2012

Jungfru Marie Sju Smärtor

I dag firar Kyrkan Jungfru Marie Sju Smärtor. Vi tänker på och delar hennes smärta över Sonens bittra lidande.

Maria Dolorosa, vår Moder, genom din Sons lidande blir vi frälsta. Hjälp oss att alltid ha Hans Kors för våra ögon.

fredag 14 september 2012

Korsets upphöjelse

I dag firar Kyrkan det Heliga Korsets Upphöjelse.

I dag står Korset för våra ögon: Hans lidande kärlek, Hans stora barmhärtighet.

Han offrade Sig för oss.

Det är kristendom.

Det är ljus, sanning och glädje.

Hans Kors är mitt hjärtas glädje.


lördag 8 september 2012

Marias födelse


Kyrkan firar i dag Marias födelse. Alla barn firar sin älskade mammas födelsedag med en hängiven kärlek....

Grattis på födelsedagen, Guds rena Moder Maria! Jag tackar vår Himmelske Fader för att Han skapat dig och gett dig till oss som mamma, förebedjare och förebild.

Vad vore jag utan dig, älskade mamma...? Förlorad, ensam och kvar i mörkret... Tack för din omsorg och kärlek! ♥♥♥♥♥