måndag 31 december 2012

Gott Nytt År!

Jag vill önska alla, speciellt just DIG, ett mycket gott, nytt och välsignat år! Må det för DIG bli det bästa året någonsin, fyllt med kärlek, frid och Guds rikaste välsignelse!

Må du komma närmare Herren Jesus under 2013 och må du bli det helgon Han skapat dig till att bli!

Må Han bli den förnämsta gästen i ditt hem och i ditt hjärta!

Må din tro fördjupas och ditt andliga liv bli brinnande!

Må Guds Moder ta hand om dig, såsom hon tog hand om Jesusbarnet!

Må du vila i hennes modersarmar!

Må alla änglar beskydda dig och alla helgon be för dig!


lördag 29 december 2012

Nystart

Det är snart nyårsafton, en tid för att blicka tillbaka och se framåt. Hur har året varit? Vad ser du när du tittar tillbaka? Ser du Herrens omsorg och godhet? Ser du Hans stora barmhärtighet? Ser du hur Han följt dig genom alla höjder och dalar? Ser du Hans trofasthet?

När du ser in i dig själv, vad ser du då? Synd, elände, ånger, sorg? Tacksamhet? Lovprisning? Ökad tro och kärlek?

Vad är det viktiga? Jo, Hans kärlek och barmhärtighet, Hans nåd. Allt det andra är bara petitesser.

Glöm allt annat och sträck dig mot Honom. Sök Honom i allt och du ska få allt. Låt det nya året bli ett år där du vandrar allt närmare Herren och då din gamla människa dör mer och mer, och du lever, men inte längre du själv, det är Kristus som lever i dig (Gal 2:20).

Må det nya året komma med mer tro, hopp och kärlek. Må det för DIG bli det bästa året någonsin!

fredag 28 december 2012

De oskyldiga barnen

I dag firar Kyrkan de oskyldiga barnen i Betlehem som mördades på Herodes order för att han var rädd för den Nyfödde Judakonungen han hört talas om. Utan att tveka lät han mörda många för att hitta och oskadliggöra en. Hans ondska genljuder genom tiderna. De oskyldiga barnen minns vi än i dag och vördar deras minne.

Oavsett hur många oskyldiga barn som Herodes mördade, så mördas fler i dag. Varje år tusentals bara i Sverige. Det enda brott som ger dödsstraff i Sverige är den att vara oönskad...

De ofödda barnen lever farligt.

Jag ber för en hjärtats omvändelse hos dem som stöder, genomför och söker abort. Jag ber för livets seger över döden. Jag ber för de oskyldiga barnens rätt till liv.

Jag dömer inte. Jag gråter...


onsdag 26 december 2012

St Stefanos

Julens andra dag byter Kyrkan färg från högtidens vitt till martyriets röda. Vi firar diakonen st Stefanos, den första martyren. Det står i Apostlagärningarna om hans martyrium (Apg 6:8-8:1).

Var femte minut dör en kristen för sin tro någonstans i världen.

Det är farligt att vara kristen.

I Asien, i Afrika, i Mellanöstern.

I Sverige riskerar vi att förlöjligas och marginaliseras. Vi riskerar (ännu) inte döden.

Är det därför vi är så dåliga på att stå upp för vår tro? Är det därför vi så ofta är ljumma?

I Asien, Afrika och Mellanöstern är de kristna brinnande i Anden, precis som Stefanos.

Jag vill ta martyrerna som föredöme. Jag ber om att bli mer brinnande. Jag ber att DU ska bli brinnande.

Han, vår Herre Jesus Kristus, gav allt för oss. Låt oss återgälda Hans gåva!

Herre, bevara oss från ljumheten. Gör oss brinnande! Gör oss starka och lysande, som Din Moder och som st Stefanos.

tisdag 25 december 2012

Christus natus est!

I dag, på denna ljuvliga dag, Kristi födelses fest, vill jag önska dig frid och allt gott. Han som var konungarnas Konung och herrarnas Herre avstod från allt för vår skull och blev ett litet barn som föddes i ett fattigt stall i Betlehem.

Det här får alltid mina tankar att spinna... Hur kan Han, som är så hög och mäktig, frivilligt bli människa? Hur är detta möjligt?

Den enda förklaringen är Guds oändliga kärlek och ödmjukhet, Hans stora, ja, alltför stora, Barmhärtighet mot oss människors barn.

Hur kan vi rätt prisa Honom? Hur kan vi rätt tacka Honom?

Vi kan bara tystna, falla ner och tillbe Honom... Prisa Honom! Lev för Honom! Ge Honom allt! Återgälda Kärlek med kärlek...


När du under dessa jultider besöker krubban, meditera då över Vem det är som ligger där på fattigt strå i krubban och prisa Honom för Hans stora ödmjukhet och kärlek...

lördag 22 december 2012

Rum för det Ofödda Barnet

"Jungfrun med Guds Ord,
buret i sitt sköte,
kommer på din väg.
Om du bara hade rum."

(st Johannes av Korset)


torsdag 20 december 2012

Den egentliga meningen

Det är bara några dagar kvar till jul. Vi stressar runt och köper julklappar och julmat. Allt ska städas och fixas. För många är det allt som julen har att erbjuda. Men vi som är kristna vet vad den egentligen handlar om. Inte klappar och mat, utan Guds stora, ja, alltför stora, barmhärtighet som för att friköpa syndaren offrar Sonen. Guds Son blir människa i jungfru Marias sköte och föds som ett litet hjälplöst barn, helt utlämnad åt människorna.

Guds stora barmhärtighet och ödmjukhet, vem kan förstå den?

Vi kan bara tystna, falla ner och tillbe Honom...


tisdag 18 december 2012

Begravning

I dag ska jag på pater Bischofbergers begravning i sta Eugenia. De gånger jag varit på en prästs begravning har prästens kalk stått på kistan. En underbar påminnelse om prästens uppgift och syfte. Katolska begravningar är ljusa, tycker jag, med fokus på Kristi uppståndelse och hoppet om vår egen. Det är aldrig sorgen och förlusten som är i centrum, utan Kristus.

"Låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Heb 12:2). Det är Kyrkans ständiga uppmaning.

När vi håller blicken stadigt fäst vid Honom vacklar vi inte. Där Han är, där ska vi också vara. Hoppet om uppståndelsen lyser över denna dag och denna tid som är advent.

Han ger oss hopp. Han ger oss ljus. Han ger oss glädje mitt i sorgen.

"Låt oss ha blicken fäst vid Jesus"!


söndag 16 december 2012

Gaudete


Livets Söndag

I dag, tredje söndagen i advent, är det Livets Söndag. En dag för att hylla och kämpa för livet från befruktningen till den naturliga döden.

Vi lever i en dödens kultur, men Kyrkan ställer fram livet för oss, livet som en gåva från Gud, livet som möjlighet.

Denna söndag heter också Gaudete, gläd er. Den liturgiska färgen är inte advents lila, utan rosa (om man har en rosa mässhake, förstås... Inte alla församlingar har det.).

Så i dag gläder vi oss över Jesu födelse som vi snart ska fira, över livet och över Kyrkan!

Gläd er i Herren! Än en gång säger jag: gläd er i Herren! Dödens kultur har inte sista ordet. Kristus har kommit, Kristus kommer igen och Livets Herre har segrat då Han uppstod från de döda!

Frukta inte, var inte rädda: gläd er!

Här finns biskop Anders herdabrev för dagen.

fredag 14 december 2012

Johannes av Korset

Johannes av Korset är dagens helgon. Ett stort helgon. Kyrkolärare. Det betyder att Kyrkan anser att han har något att lära oss alla, oavsett om vi är präster, munkar, nunnor eller lekmän.

Vad lär han oss? Att satsa allt, att ge allt till Gud, inte hålla något tillbaka. Han lär oss om Korset.

Han är mycket radikal: allt eller inget.

Han inspirerar mig.

Fader Johannes, be för oss att vi, liksom du, ger allt till Herren och inte håller något tillbaka.

onsdag 12 december 2012

Vår Fru av Guadalupes fest

Maria, min moder, min Drottning, min glädje! I dag firar jag din fest. Det var du som tog mig i ditt beskydd och förde mig hem. Det är genom dig som jag finner din Son. Det är du som är orsaken till min glädje. Du beskyddar mig under din mantel, du visar mig vägen.

Med dig som min moder är jag aldrig ensam, aldrig övergiven. Med dig är jag trygg.

Det finns inte ord nog för att prisa dig och tacka dig för vad du gör för mig.

Tack, Himmelske Fader, för att Du gett oss Maria!

Marco Antonio Solis sjunger morgonhyllning till Vår Fru av Guadalupe

lördag 8 december 2012

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet...

... är det något otympliga svenska namnet på dagens fest. I dag firar vi hur Maria av Gud blev bevarad från arvssyndens fläck.

Maria är utan synd. Kontroversiellt för vissa kristna, men en självklarhet för katoliker i alla tider.

Tänk dig så här:

Om du hade kunnat skapa din mamma, hur hade du då skapat henne?

Ren och osjälvisk, eller hur?

Men du kan inte skapa din egen mamma, för hon fanns före dig.

Men Jesus kunde skapa Sin egen Mamma. Han fanns till före alltings skapelse. Han är 'född av Fadern före allt tid' som trosbekännelsen säger. Han fanns före den kvinna som födde Honom till världen. Han har skapat henne. Han har bevarat henne. Han har gjort henne till en värdig boning åt Sig och en modell av den heltigenom frälsta människan.

Som hon är, så skulle vi vara om vi inte hade syndat.

Jag älskar henne! Och jag tackar den Heliga Treenigheten för Maria! Hon är gryningen som förebådar Rätfärdighetens Sol som är Kristus, vår Herre.

fredag 7 december 2012

Mariafester

I morgon och på onsdag nästa vecka firas två Mariafester. Det är ljuvligt att vara katolik och få fira vår himmelska Moders fester!

Maria! Du ljuva Moder, du älskade förebild och förebedjare! Vad skulle jag vara i dag om du inte hade lett mig hem..? Tack!

torsdag 6 december 2012

Pater Erwin Bischofberger

I går avled Pater Erwin Bischofberger, SJ. Han var den präst som tog upp mig i Kyrkans fulla gemenskap, hörde min första bikt och gav mig min första heliga Kommunion i sta Eugenia den 10 maj 1988.

Må han vila i frid.

måndag 3 december 2012

Vår Fru av Guadalupe

I dag börjar novenan till Vår Fru av Guadalupe (som firas den 12 december). Novena och lite annat finns här hos Gråbröderna (Gud välsigne dem!).


söndag 2 december 2012

Advent: Marias tid

Advent är verkligen Marias tid. Med henne väntar vi på Barnets födelse. Med henne gläder vi oss och förbereder vi oss. Med henne går vi Herren till mötes och tar emot Honom i vårt hjärta. Hon fick bära Honom i sitt moderliv. Vi får ta emot Honom i den Heliga Kommunionen och bära Honom i vårt hjärta. Hennes tysta väsen är en direkt maning till oss: bli stilla, lyssna, var ödmjuka, var små och tillitsfulla, prisa Honom, ge plats för Honom, ge Honom till andra. Ta ett steg tillbaka och ge Honom första platsen i ditt liv.

Det är enda vägen till lycka.

Maria, Guds Moder och min, med dig väntar jag på Jesus. Han är redan hos mig, som Han var hos dig när du var havande. Maria, min Moder och förebild, lär mig hur jag ska föda Jesus, hur jag ska låta Honom bli allt för mig, såsom Han var allt för dig. Lär mig hur jag ska glömma mig själv och leva för Honom.

Maria, jag vet att du kommer att hjälpa mig. Tack för att du aldrig lämnar mig ensam. Tack för att du vägleder mig.


lördag 1 december 2012

Advent

Om några få timmar börjar det nya kyrkoåret med advent. En tid för återhållsamhet och glädjefylld förväntan. En tid för samvetsrannsakan och bikt. En tid för förberedelse för att fira Jesu födelse.

I Sverige är advent ett evigt frossande i julbord och shopping. En tid för stress.

Jag hoppar av det. Jag vill inte vara med.

Jag väljer Kyrkans violetta färg.

Jag vill i lugn och ro förbereda mig för Jesu födelse, i tiden, i evigheten och i mitt hjärta. Jag vill se fram emot Hans återkomst i härlighet.

Gott nytt kyrkoår, kära kristna bröder och systrar! Må det nya kyrkoåret bringa er lugn och lycka!