söndag 2 december 2012

Advent: Marias tid

Advent är verkligen Marias tid. Med henne väntar vi på Barnets födelse. Med henne gläder vi oss och förbereder vi oss. Med henne går vi Herren till mötes och tar emot Honom i vårt hjärta. Hon fick bära Honom i sitt moderliv. Vi får ta emot Honom i den Heliga Kommunionen och bära Honom i vårt hjärta. Hennes tysta väsen är en direkt maning till oss: bli stilla, lyssna, var ödmjuka, var små och tillitsfulla, prisa Honom, ge plats för Honom, ge Honom till andra. Ta ett steg tillbaka och ge Honom första platsen i ditt liv.

Det är enda vägen till lycka.

Maria, Guds Moder och min, med dig väntar jag på Jesus. Han är redan hos mig, som Han var hos dig när du var havande. Maria, min Moder och förebild, lär mig hur jag ska föda Jesus, hur jag ska låta Honom bli allt för mig, såsom Han var allt för dig. Lär mig hur jag ska glömma mig själv och leva för Honom.

Maria, jag vet att du kommer att hjälpa mig. Tack för att du aldrig lämnar mig ensam. Tack för att du vägleder mig.