tisdag 25 december 2012

Christus natus est!

I dag, på denna ljuvliga dag, Kristi födelses fest, vill jag önska dig frid och allt gott. Han som var konungarnas Konung och herrarnas Herre avstod från allt för vår skull och blev ett litet barn som föddes i ett fattigt stall i Betlehem.

Det här får alltid mina tankar att spinna... Hur kan Han, som är så hög och mäktig, frivilligt bli människa? Hur är detta möjligt?

Den enda förklaringen är Guds oändliga kärlek och ödmjukhet, Hans stora, ja, alltför stora, Barmhärtighet mot oss människors barn.

Hur kan vi rätt prisa Honom? Hur kan vi rätt tacka Honom?

Vi kan bara tystna, falla ner och tillbe Honom... Prisa Honom! Lev för Honom! Ge Honom allt! Återgälda Kärlek med kärlek...


När du under dessa jultider besöker krubban, meditera då över Vem det är som ligger där på fattigt strå i krubban och prisa Honom för Hans stora ödmjukhet och kärlek...