måndag 31 december 2012

Gott Nytt År!

Jag vill önska alla, speciellt just DIG, ett mycket gott, nytt och välsignat år! Må det för DIG bli det bästa året någonsin, fyllt med kärlek, frid och Guds rikaste välsignelse!

Må du komma närmare Herren Jesus under 2013 och må du bli det helgon Han skapat dig till att bli!

Må Han bli den förnämsta gästen i ditt hem och i ditt hjärta!

Må din tro fördjupas och ditt andliga liv bli brinnande!

Må Guds Moder ta hand om dig, såsom hon tog hand om Jesusbarnet!

Må du vila i hennes modersarmar!

Må alla änglar beskydda dig och alla helgon be för dig!