fredag 14 december 2012

Johannes av Korset

Johannes av Korset är dagens helgon. Ett stort helgon. Kyrkolärare. Det betyder att Kyrkan anser att han har något att lära oss alla, oavsett om vi är präster, munkar, nunnor eller lekmän.

Vad lär han oss? Att satsa allt, att ge allt till Gud, inte hålla något tillbaka. Han lär oss om Korset.

Han är mycket radikal: allt eller inget.

Han inspirerar mig.

Fader Johannes, be för oss att vi, liksom du, ger allt till Herren och inte håller något tillbaka.