lördag 8 december 2012

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet...

... är det något otympliga svenska namnet på dagens fest. I dag firar vi hur Maria av Gud blev bevarad från arvssyndens fläck.

Maria är utan synd. Kontroversiellt för vissa kristna, men en självklarhet för katoliker i alla tider.

Tänk dig så här:

Om du hade kunnat skapa din mamma, hur hade du då skapat henne?

Ren och osjälvisk, eller hur?

Men du kan inte skapa din egen mamma, för hon fanns före dig.

Men Jesus kunde skapa Sin egen Mamma. Han fanns till före alltings skapelse. Han är 'född av Fadern före allt tid' som trosbekännelsen säger. Han fanns före den kvinna som födde Honom till världen. Han har skapat henne. Han har bevarat henne. Han har gjort henne till en värdig boning åt Sig och en modell av den heltigenom frälsta människan.

Som hon är, så skulle vi vara om vi inte hade syndat.

Jag älskar henne! Och jag tackar den Heliga Treenigheten för Maria! Hon är gryningen som förebådar Rätfärdighetens Sol som är Kristus, vår Herre.