lördag 22 december 2012

Rum för det Ofödda Barnet

"Jungfrun med Guds Ord,
buret i sitt sköte,
kommer på din väg.
Om du bara hade rum."

(st Johannes av Korset)