onsdag 12 december 2012

Vår Fru av Guadalupes fest

Maria, min moder, min Drottning, min glädje! I dag firar jag din fest. Det var du som tog mig i ditt beskydd och förde mig hem. Det är genom dig som jag finner din Son. Det är du som är orsaken till min glädje. Du beskyddar mig under din mantel, du visar mig vägen.

Med dig som min moder är jag aldrig ensam, aldrig övergiven. Med dig är jag trygg.

Det finns inte ord nog för att prisa dig och tacka dig för vad du gör för mig.

Tack, Himmelske Fader, för att Du gett oss Maria!