tisdag 31 december 2013

Ett välsignat nytt år

År 2013 går mot sitt slut och det nya närmar sig. I det gamla årets sista stunder brukar man göra en sammanfattning av året. Vad har 2013 fört med sig? Vad har jag gjort? Vad har hänt?

Som alltid har det varit en blandning av högt och lågt, av glädje och smärta. För min del har det inneburit en del sorg: människor jag älskar har avlidit och jag har brutit kontakten med en person jag trodde var min vän. Det har också funnits glädje och kärlek: nya människor har kommit in i mitt liv och jag slutar det gamla året med att känna mig mer älskad än jag någonsin varit. Så för mig slutar 2013 i jubelklang och jag ser med förväntan fram mot 2014.

Till dig som läser detta vill jag säga: jag önskar dig allt gott för det nya året och en försonande blick för det gamla. Må Gud välsigna dig och alla de dina under 2014, må all lycka tillfalla dig och må Jesus, Maria och Josef alltid vaka över dig!


lördag 28 december 2013

De oskyldiga barnen

I dag, under juloktaven, firar Kyrkan de oskyldiga barnen i Betlehem som mördades av Herodes. Kyrkan tvekar inte att kalla dessa barn för martyrer, trots att de inte medvetet och frivilligt offrat sina liv för Kristus.

I dag dödas oskyldiga barn i moderlivet och deras enda 'brott' är att de finns till. Det som är den första mänskliga rättigheten, rätten till liv, nekas dem och deras liv förvägras dem. Det talas till och med om detta som en rättighet.

Hur kan det vara en rättighet att ta en annan människas liv..? Jag förstår inte...

Herre, de oskyldiga barnen som dödas innan de fått födas, ta emot dem i Din Famn. Låt dem bäras i Din Moders famn i evigheten. Låt världen förstå vilken orätt den gör. Herre, förbarma Dig...

söndag 22 december 2013

O jordens Konung

"O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan som du danat av jorden."

(Antifon till Magnificat i tidegärden 22 december)

Lyssna på den här.


lördag 21 december 2013

O soluppgång

"O soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga."

(antifon till Magnificat i tidegärden 21 december)

Lyssna på den här.


fredag 20 december 2013

O Davids nyckel

"O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar, och ingen kan tillsluta, du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga."

(antifon till Magnificat i tidegärden 20 december)

Lyssna på den här

.

torsdag 19 december 2013

O Jesse telning

"O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte."

(antifonen till Magnificat i tidegärden 19 december)

Lyssna på den här.


onsdag 18 december 2013

Kristus, Kyrkan och den kristne

Ur en meditation av Johannes av Fécamp. Andra läsningen i läsningsbönen 18 december.

"O du Guds outsägliga och innerliga barmhärtighet! O du väldiga godhet, som mer än allt annat är värd vår tacksamhet! För att friköpa tjänaren utgav du Sonen. Gud blev människa, för att befria den skyldige. Visheten förenade sig med den mänskliga naturen, för att uppfostra den mänskliga dårskapen.

Jag välsignar ditt heliga namn och tackar dig av allt mitt hjärta. För att upplysa oss i vår okunnighet, värdigades du från himlen sända oss en mästare, ett ljus och en nådefull lärare som skulle lära oss hela sanningen och visa ödmjukhetens och kärlekens och alla dygders väg. Ty han kom och lärde oss genom sitt ord och sitt föredöme att undfly den innevarande tidsåldern, att med allt hjärta söka den tillkommande, att förakta världslig ära, att motstå lasterna, att trampa djävulen under fötterna, att möda oss i goda verk, att ivrigt åstunda det himmelska och att med all hängivenhet tjäna dig, vår Gud, allena.

Jag tackar dig, du förlåtande Herre, som sänt den store herden, för att han skulle uppsöka det får som var förlorat. Ty den ödmjuke och gode herden uppsökte det som var vilsegånget, och sedan han funnit det bar han det på sina axlar till fårahuset.

Jag tackar dig, mildaste och nådigaste Gud, du som älskar människorna och som utvalde modern Kyrkan i Kristus förrän världens grund var lagd till att i kärleken vara helig och ostrafflig inför dig. Denna ärorika Kyrka, som är utan minsta fläck och skrynkla, -ty av den som hon renats har hon också återlösts - denna starka kvinna som är prydd med alla dyrbara smycken och såsom den skönaste brud är klädd i gyllene skrud, henne förenade Herren Kristus, den himmelske brudgummen, med sig och henne värdigades han ta till hustru.

Jag tackar dig, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, du som för vår frälsnings skull lät din Son, alltings skapare, antaga kött och gå in under korset. Ty för vår skull trädde han in i Jungfruns sköte. Där blev han för vår skull människa, där antog han människornas natur - utan deras skuld. Sin kropp gjorde han till ett offer för oss, och fastän han var utan synd frambar han den som en offergåva för syndare, en offergåva som var i stånd att dö av ödmjukhet och som kunde rena på grund av sin rättfärdighet."

O Adonai

"O Adonai, Gud som leder Israel, Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet."

(antifonen till Magnificat i tidegärden den 18 december)

Lyssna på den här.tisdag 17 december 2013

O eviga Vishet

"O eviga Vishet, du som utgått ur den Högstes mun, du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. Kom och lär oss vishetens väg!"

(antifonen till Magnificat i tidegärden den 17 december)

Lyssna på den här.

söndag 15 december 2013

Gaudete

Tredje söndagen i advent heter Gaudete, gläd dig. Jag önskar dig en glädjefylld söndag, fylld av ljus och godhet!


lördag 14 december 2013

Johannes av Korset

I dag firar Kyrkan den helige Johannes av Korset, Karmels reformator, mystiker, författare osv. Här finns mer om honom (på norska).

När jag befinner mig i andlig torka minns jag alltid hans ord: "Min själ har blivit förtorkad, ty den glömde att söka sin näring i Dig". Min fader st Johannes får alltid proportionerna att bli de rätta, och prioriteringarna likaså...


fredag 13 december 2013

Kallad till ljuset

Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag. Läsning för 13 december:

"Gud är ljus... inget mörker finns i honom" skriver Johannes i sitt första brev (1:5). Och Paulus skriver att Gud "bor i ett ljus som ingen kan nalkas" (1 Tim 6:16).

Du kan inte nalkas ljuset, men ljuset nalkas dig, i Kristus. När Gud blir människa kommer det gudomliga ljuset in i världen och lyser över alla människor. Detta är den stora händelsen i människohistorien: det gudomliga livet, det fullkomliga och ouppnåeliga ljuset, har lämnat gudomens sköte och blivit synligt bland oss i Jesu Kristi person.

"Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus" (1 Pet 2:9). Att ljuset har kommit till dig får konkreta följder för ditt liv. Men endast om du verkligen tar emot det och låter det upplysa ditt mörker. Lever du inte i Kristus, håller du dig inte nära honom, kommer du inte att märka något av hans ljus och värme.

Världens stora, ofattbara tragik är att den inte tar emot ljuset. Alltsedan begynnelsen står mörkret mot ljuset. Mörkret är just förnekandet och förkastandet av Kristus som världens ljus. Liksom ljuset är utstrålningen från den gudomliga sanningen är mörkret en fruktansvärd ansträngning för att förkväva ljusets verkningar.

Skådeplatsen för denna kamp är människans själ. Det är smärtsamt att konstatera att så mycket inom oss och runtom oss tycks förbli avvisande mot ljuset. Världen har inte tagit emot honom, hans egna förkastar honom och älskar mörkret mer än ljuset.

Ändå får vi tro på ljusets oövervinnerliga makt. "Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:5).

torsdag 12 december 2013

Jungfrun av Guadalupe

År 1531 visade sig Jungfru Maria för en enkel man ur den mexikanska ursprungsbefolkningen som hette Juan Diego och bad honom att gå till biskopen för att få en kyrka byggd på platsen där hon visade sig. Biskopen trodde naturligtvis inte på honom utan bad om ett tecken. Nästa dag såg Juan Diego Jungfrun igen och hon sa åt honom att gå upp på kullen och plocka blommorna som fanns där och ta dem till biskopen. Juan Diego gjorde i tro som hon önskade och gick med blommorna till biskopen. När Juan Diego öppnade sin tilma, manteln som han bar, föll blommorna till marken. Biskopen och de andra som var närvarande föll på knä i häpnad och vördnad, för på Juan Diegos enkla mantel visade sig en bild av Jungfru Maria. Biskopen blev övertyga och det byggdes en kyrka på Tepeyay i Mexico City, platsen Jungfru Maria utvalt för att visa sin kärlek till sitt mexikanska folk. Juan Diegos tilma finns fortfarande där för de troende att vörda.

Innan dessa händelser gick evangelisationen trögt i trakten. Väldigt få omvände sig, men nu strömmade folket till dopet och Mexiko blev kristet.

Maria, min Moder, Virgencita Morena, gör detsamma för ditt svenska folk! De flesta är döpta men de tror inte. Förbarma dig i kärlek, Moder...


onsdag 11 december 2013

Kreativa munkar

Fann följande video på Facebook och bara måste dela den med andra. Fantastiskt roligt och kreativt av dessa munkar! Klicka på länken här och njut!

tisdag 10 december 2013

Ytterligare en karmelit

Häromdagen fick jag beskedet att ytterligare en karmelit avlidit. Denna gång sr Maria av Jesus, förra priorinnan i Glumslöv. Biskop Anders skriver om henne här.

Med anledning av firandet av hennes 60 år i klostret 2002 höll br Wilfrid denna predikan.

Hon hann med att fira sina 70 år i klostret till och med.

Hon är troheten personifierad.

Må vi låta oss inspireras av henne!

Sr Maria av Jesus, be för oss!

söndag 8 december 2013

Andra söndagen i adventHan kommer! Förbered dig... Inte genom att stressa med julklappar och stök i hemmet. Förbered dig andligen genom att rannsaka ditt samvete, bikta dig och be...

torsdag 5 december 2013

Br Wilfrid

I lördags fick jag ett meddelande på Facebook att Br Wilfrid Stinissen OCD avlidit. Under en period var han min biktfader och andlige vägledare, en mycket uppskattad sådan. Jag tog emot beskedet med blandade känslor. Sorg över att jag inte får se honom igen i detta livet och att det inte kommer att komma mer fantastiska böcker och predikningar från hans penna och glädje över att vi fått ett nytt helgon.

Jag brukar vara restriktiv med att 'helgonförklara' folk som nyss dött, men i detta fall hyser jag inga som helst tvivel. Jag tror att Br Wilfrid är ett helgon, dvs han är nu inför Guds ansikte och ber för oss.

Så sorgen är uppblandad med en rejäl dos glädje. Sverige, och även jag, har fått en ny förebedjare.

Så här minns jag honom, med ett leende på läpparna och värme i ögonen....Br Wilfrid, be för oss!

onsdag 27 november 2013

Den Mirakulösa Medaljongen

År 1830 visade sig jungfru Maria för en nunna i Paris. Nunnan hette Catherine Labouré och jungfru Maria sa till henne att låta prägla en medaljong med en bild av Jungfrun med utsträckta händer som det kommer strålar ur. Den medaljongen, lovade Guds Moder, skulle hjälpa till att förmedla Guds Nåd till Hans behövande barn. Genast började folk som bar medaljongen att omvända sig och mirakler inträffade. Därav kom namnet Den Mirakulösa Medaljongen. Till medaljongen hör en kort bön: O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.

Strålarna som kommer ur Jungfruns händer visar att hon är det som på engelska kallas Mediatrix of all Grace, dvs Nådens förmedlarinna. Guds Nåd förmedlas genom hennes goda modershänder. Detta är, det vet jag, en stötesten för protestanter/frikyrkliga, men det är min egen personliga erfarenhet att så är fallet. Maria, vår goda Moder, är en ren kanal för Guds Nåd och omsorg om Sina barn. Guds Faderskärlek blir inte sämre genom att den passerar genom Marias goda modershänder. Såsom barn blir vi omhändertagna av både Gud vår Fader och Guds, och vår, moder Maria. Jag är djupt tacksam för detta.

Jag bär alltid denna medaljong. Jag är inte ute efter spektakulära mirakler, utan ber bara om kraft att leva min tro i vardagen och att få vara ett vittne om Guds Barmhärtighet och Marias omsorg om Guds och sina barn.

O Maria, älskade Moder, avlad utan synd, be för oss, dina omhuldade och omhändertagna barn, som tar vår tillflykt till dig och låter dig leda oss till din Son. 


lördag 23 november 2013

Livets villervalla

Vi har gärna en bild av livet som en raksträcka som leder uppåt och framåt genom framsteg och utveckling. I mitt eget liv har jag en helt annan erfarenhet. Mitt liv har gått i kringelkrokar upp och ner, fram och tillbaka. Misstag, synder (ångrade, biktade och botade), glädjeämnen och välsignelser har följt på varandra. Ibland har det känts som om livet går bakåt. Ibland har jag varit lycklig, ibland djupt olycklig. Där har funnits, och finns, både högt och lågt.

Men ibland kommer man till en insikt där man kan se sammanhangen. Livets vägar sammanstrålar i en punkt och någon, eller någon, kommer i ens väg och man ser varför Herren har tillåtit vissa saker och vilken nytta man har av det svåra i livet. Allt faller på plats och vägen framåt blir klarare och själen styrkt.

Just nu befinner jag mig i en sådan punkt. Jag inser varför Gud tillåtit vissa saker som har skadat mig i stunden, men som i längden ger mig en sannare bild av mig själv och, ja, mer ödmjukhet. Genom livets villervalla knådas vi av Krukmakarens händer för att vi ska bli ett vackert kärl som kan bära livet.

Tacksamhet fyller mitt hjärta denna morgon...

lördag 16 november 2013

Uppenbarelser

Har hamnat i en (faktiskt sansad) diskussion på Facebook om Medjugorje. För den som inte vet så är Medjugorje en stad i Bosnien (tror jag) där några personer påstår sig få uppenbarelser från Guds Moder. Detta ska ha pågått sedan 1981. Jag är av en rad orsaker tveksam till sanningshalten i detta. Fast det är inte huvudpoängen med vad jag vill få fram.

En del människor är väldigt intresserade av uppenbarelser och mirakler. Ja, de verkar vara i stort behov av bevis och bekräftelse på deras tro. Utan uppenbarelser och mirakler verkar deras tro fallera.

Jag tror det är en farlig väg att gå.

Varför?

Jo, för då är tron beroende av yttre omständigheter. Min tro bygger på andras erfarenheter av det heliga, inte på min inre övertygelse om sanningshalten i det som Kyrkan lär eller mina egna erfarenheter av Guds handlande i mitt liv.

Påven talade om detta häromdagen. Han talade om (översatt till engelska) 'the spirit of curiosity' som kan skilja oss från Gud. Läs mer här.

För min egen del föredrar jag att vandra i naken tro och låta Kyrkans tro och lära bära mig. Inte privatuppenbarelser (även om jag tror på dem som Kyrkan godkänt). De är inte viktiga för min dagliga vandring med Herren.

Skåda vill jag göra i himlen...

onsdag 13 november 2013

Att offra vårt lidande med Jesus

Det är katolsk tro att vi människor har del i vår och andras frälsning. Vi kan offra vårt lidande tillsammans med Jesus och därigenom hjälpa Honom med världens frälsning (Kol 1:24). I den här videon som jag fann på Facebook talar prästen om oss som 'co-redeemers', med-frälsare. Människans värdighet är i sanning stor och Guds ödmjukhet häpnadsväckande!

måndag 11 november 2013

Vänskap

Vänskap, när den är äkta, värmer hjärtat och får själen att flyga...

lördag 9 november 2013

På det att vi aldrig må glömma...

I natt är det 75 år sedan Kristallnatten och jag sörjer över att jag måste känna beundran för min judiske väns mod när han bär kippa och Davidsstjärna i dagens Sverige...


lördag 2 november 2013

Alla själars dag

I dag är det alla själars dag, den dag då vi särskilt ägnar oss åt att be för de avlidna. Detta är en sak som många protestanter/frikyrkliga har svårt att förstå. Utan tron på skärselden är denna dag verkligen svår att förstå. För dem som bara tror på himmel och helvete är bön för de döda obegriplig. Men om man som katoliker gör tror på en rening efter döden är denna dag helt underbar. Vi som är kvar på jorden kan hjälpa dem i skärselden med våra böner. Solidariteten och syskonkärleken i Kyrkan försvinner inte bara för att någon dör.

Men skärselden står ju inte nämnd i Bibeln, invänder protestanten/den frikyrklige. Ordet skärseld finns inte i Bibel, det är sant. Ordet Bibeln finns inte heller där, och inte Treenigheten heller... Men skärselden finns ändå med. Kyrkan ser skärselden bl.a. i 1 Kor 3:15 och Judas 23.

För mig, som dagligen ser vad synden gör i mitt liv och kämpar med den, är skärselden en källa till glädje och hopp och jag ber dagligen för både döende och döda. Jag förlitar mig på att mina katolska syskon även kommer att be för mig när den dagen kommer. Kyrkan tar hand om de sina ända in i evigheten.
Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen.

söndag 27 oktober 2013

Sann barmhärtighet

Ibland sägs det att Katolska Kyrkan är väldigt hård och obarmhärtig som inte tillåter frånskilda omgifta personer att ta emot Kommunionen. Jag håller inte med. Jag är tacksam över att min kyrkoherde nekade mig Kommunionen. Hur kan jag vara tacksam över det, kanske du undrar. Jo, om han gett mig Kommunionen kanske jag inte skulle ha insett mitt oerhörda behov av Guds Barmhärtighet i bikten, mitt behov av omvändelse. Att ge Kommunionen till någon som inte har rätt att ta emot den är missriktad barmhärtighet. Det får syndaren att tro att allt är ok, att inget behöver ändras. Men att leva i synd är inte bra för den som gör det. Inte i det långa loppet, i evighetsperspektivet.

Nej, jag tycker det är bättre när prästerna, som min kyrkoherde, konsekvent står för Kyrkans lära och är beredda att ta emot den förlorade sonen eller dottern i biktstolen. Det blir glädje bland himlens änglar då. Och om änglarna gläder sig, hur mycket mera ska då inte Fadern glädja Sig när ett av Hans barn kommer hem?

Präster, stå för Kyrkans lära! Anpassa den inte efter kortsiktiga tänkanden. Kompromissa inte med evighetsavgörande ting!


måndag 14 oktober 2013

Rosenkransen

Oktober är rosenkransmånaden i Katolska Kyrkan. Olika månader har olika teman, t.ex handlar maj om Maria och juli om Jesu Dyrbara Blod. (Här kan man leta sig fram till alla månaders tema)

I oktober är alltså temat Rosenkransen. Rosenkransen är en bön med lång tradition i Kyrkan. Den har betts i mer eller mindre nuvarande form sedan 1200-talet och förknippas med den helige Dominikus. Det berättas att jungfru Maria ska ha gett Rosenkransen till Dominikus som ett vapen i hans kamp mot kätterier. Många katoliker ber Rosenkransen dagligen i kampen mot 'kätterier' i sina egna andliga liv. Vad menar jag med det? Jo, att Rosenkransen hjälper den troende att evangelisera sig. Denna böneform består till det yttre av vissa böner som upprepas ett bestämt antal gånger, men samtidigt som man ber dessa böner mediterar man över händelser i Jesu och Marias liv, så som de berättas i Bibeln. Det är en djupt evangelisk bön och om man troget ber den blir man alltmer bekant med Evangeliet och Kyrkans lära. Det sägs att syndare som ber Rosenkransen inte kan annat än omvända sig. Att be Rosenkransen är att gå i Marias skola för att lära sig vad som behagar Jesus och man lär sig rätt så snart att Han alltid vill ha mer. Han vill ha allt. Jag menar allt. Han har visserligen ett oändligt tålamod, men Han vill verkligen ha allt. Så det är farligt att be Rosenkransen... om man inte är beredd på att låta den gamla människan dö...

Denna böneform har varit försummad under tiden efter Andra Vatikankonciliet. Man har tyckt att det är en simpel bön utan värde i dagens samhälle, men till min stora glädje börjar många katoliker tänka om. Rosenkransen blir vanligare igen. Alltfler ber den. Alltfler propagerar för den. På Facebook (detta utmärkta evangelisationsverktyg!) finns flera grupper på alla möjliga språk som handlar om Rosenkransen. Jag har vänner som går ut på gatorna (i USA) och delar ut rosenkransar och lär folk att be den. Det är en verkligt positiv utveckling.

Många helgon har talat sig varma för Rosenkransen också. Padre Pio t.ex. Han kallade den sitt vapen. 

Gör som Padre Pio! Beväpna dig! Ta din rosenkrans! Bär den! Be den! Uppmana andra att göra detsamma!

Maria kommer att följa din möda med välsignande modersblickar och stödjande modershänder.
tisdag 1 oktober 2013

Lilla Thérèse

Ett av de allra största helgonen är en fransk tös som avled blott 24 år gammal i ett karmelitkloster i norra Frankrike år 1897. I dagens värld är en 24-åring knappt vuxen, men lilla Thérèse var mer än vuxen. Hon nådde en andlig mognad som de flesta av oss bara kan drömma om. Hennes lilla väg har hjälpt otaliga, säkert miljontals, till ett liv i överlåtelse och förtröstan.

Det är hennes dag i dag. Jag tycker mycket om den här bilden av henne. Den visar hennes själsstyrka och karaktär.


torsdag 19 september 2013

I helgonens värld

Läser på Facebook att det var den helige Josef av Cupertinos dag i går (erkänner att jag inte visste det..). Om detta helgon vet jag en enda sak: att han flög. Ja, han inte bara leviterade, han flög. Det händer allt möjligt underligt och spännande i en del helgons värld. Stigmata, levitation, bilokation (att de kan vara på två ställen samtidigt) osv.

Men sånt kan väl en modern människa inte tro på, invänder du. Jo... Jag gör det.

Det händer allt möjligt i helgonens värld. En del helgon verkar vara den Helige Andes leksaker. En del verkar vara så medgörliga i Andens 'händer' att Han kan göra vad som helst med dem. Det finns många exempel: Franciskus av Assisi, Padre Pio, Maryam av den Korsfäste Jesus, sta Rita, Josef av Cupertino m.fl.

Är dessa fenomen på något sätt avgörande för frälsningen? Nej, inte alls. De är inte 'nödvändiga' (i alla fall inte enligt st Johannes av Korset), men de tillhör, för att citera lady Marchmain i Evelyn Waughs bok Brideshead Revisited, "the Alice in Wonderland side of religion". De har en speciell charm som ger ett leende på läpparna.

Undrar vad Anden skulle göra med mig om jag var lika följsam som dessa helgon..?


söndag 15 september 2013

Marie Sju SmärtorMarias smärtor tog inte slut när Sonen uppstod från de döda. Hon lider med sina stackars barn på jorden. Hon är vår Mor också. Våra sorger och smärtor är hennes. Vi är inte ensamma i våra bekymmer. Vår Mor är med oss. Hon tröstar oss och ber för oss.

lördag 7 september 2013

Syrien

Det är bön- och fastedag för Syrien i dag och dessutom stiftsvallfärd. Kollekten i mässan på Borggården går till Caritas arbete i Syrien, så ni som är med i dag: var generösa!

Vi ses i Vadstena!

tisdag 20 augusti 2013

Be för de kristna i Egypten!

För första gången på 1600 år har söndagsmässan ställts in i det koptiska klostret Muharraq.... Läs mer här.

Det är sorgligt...

Be, kristna bröder och systrar, be mycket! Be om försoning och fred. Be om förlåtelse och frid. Be om öppna hjärtan och mjuka händer...

onsdag 14 augusti 2013

Män att beundra...

Dagens helgon: Maximilian Kolbe, franciskan, präst, martyr i Auschwitz. Offrade sitt liv för en annan man och hjälpte övriga dödsdömda att dö en god död i förtröstan och överlåtelse. Dog dagen innan Marias upptagning till himlen. Maximilian var en trogen son till Maria. Ett föredöme i överlåtelse och tro.


fredag 9 augusti 2013

Kvinnor att beundra...

Dagens helgon: Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), judinna, filosof, katolik, karmelit, martyr i Auschwitz.


måndag 22 juli 2013

Hopp
Varje helgon har ett förflutet, varje syndare en framtid. Det kristna hoppet förkroppsligat i den heliga Maria Magdalena som vi firar i dag. 

Tacksam.

torsdag 18 juli 2013

Karmel

Häromdagen var det Vår Fru av Karmels festdag och som vanligt önskade jag att jag vore i Skåne då... Karmelitnunnorna inbjuder till mässa och man får träffa nunnorna efter mässan. Det är ett riktigt privilegium att få träffa dem. Jag kunde inte vara med, men andra jag känner hade den stora turen och lyckan.

En enda av de ursprungliga belgiska systrarna i Glumslöv lever fortfarande, sr Maria av Jesus. Det är något särskilt med gamla nunnor. De är liksom genomskinliga och lyser med en speciell glöd. Jag är övertygad om att världen bärs upp av gamla nunnors bön... Gud vare tack för dessa trogna själar!

Polska karmelitnunnor i Czestochowa

lördag 13 juli 2013

Teresita de los Andes

I dag firar Kyrkan (inte i Sverige, tyvärr..) santa Teresita de los Andes, Chiles karmelithelgon. Här kan du läsa om henne.

Jag har en (relativt stor) staty av henne på mitt hemmaaltare i vardagsrummet. Den tog min chilenska väninna med sig från Los Andes för några år sedan. Drömmer om den dag då jag kan åka dit själv...


tisdag 9 juli 2013

Jesu Dyrbara Blod

Vi är nu en bit in i juli, den månad som är helgad åt Jesu Dyrbara Blod. Detta Blod av vilket en enda droppe räcker för att frälsa världen och ändå utgöt Han allt och gav allt... för oss som är helt ovärdiga. Det säger allt om Vem vår Gud är...

Tacksam gömmer jag mig vid Korsets fot...

fredag 28 juni 2013

Vems dom betyder något i slutändan?

Människor har åsikter om dig. Om hur du ser ut, vad du gör, hur du lever. En del tycker att du är bra, andra tycker att du är en idiot. En del hyllar dig, andra dömer dig. Men deras dom, vare sig positiv eller negativ, betyder ingenting i slutändan. Det är En Annan som ska döma dig en dag. En som ser på dig med kärlek och som i samma kärlek vill hjälpa dig att komma till rätta med dina problem och negativa sidor.

Så bry dig inte om andras domar. Håll dig till den ende sanne Domaren Jesus Kristus. Låt det andra passera...

onsdag 19 juni 2013

Aldrig övergiven

I alla livets omständigheter är Gud med dig. Han överger dig aldrig. Inte ett ögonblick eller en händelse i ditt liv faller utanför Hans plan för dig. Till och med synden har Han räknat med. Alla livets konsekvenser finns medräknade.

Padre Pio sa (översatt till engelska): pray, hope and don't worry. Be varje dag, förtrösta på Jesus och oroa dig inte. Och som min kära Julian of Norwich sa: all shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well.

Var lugn. Ditt liv är i större och mäktigare händer än dina...

torsdag 13 juni 2013

St Antonius av Padua

Vissa helgon bara älskar man och litar på direkt. St Antonius av Padua är ett sådant helgon. Han firas i dag. Om du tappat bort något, be honom om hjälp. Han hittar det åt dig. Det är min erfarenhet i alla fall...


fredag 7 juni 2013

fredag 31 maj 2013

Jungfru Marias besök

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias besök hos Elisabeth. När hon blivit gravid söker hon upp sin släkting Elisabeth som också är gravid. Jag förstår om hon hade behov av att prata om det som hänt, och det måste ha varit en omtumlande tid för både Maria och hennes familj.

I Lukasevangeliet (Luk 1:39-56) står om Marias besök hos Elisabeth. Här har vi Elisabeths ord som vi använder i bönen Ave Maria: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Elisabeth kände inte till Barnets namn (det gör vi), men hon vet vem Barnet är: hennes Herre. Hon går också före Kyrkan i det att hon prisar Maria salig för hennes tro, precis som vi gör.

Elisabeths hälsning, fylld av Anden, lockar fram en lovsång ur Marias hjärta: Magnificat, min själ prisar Herrens storhet. Maria förstår genom den helige Ande vad detta innebär: att hon kommer att prisas salig för sin tro och det som Herren gör med henne. Hon inser att hon kommer att stå som förebild för alla kristna i alla tider, men hon vet också att det är Herrens verk, inte hennes. Här har vi sann ödmjukhet: att inse sin storhet, men veta att det är Herrens verk och inte mitt eget. Maria döljer inte vad Gud gjort med henne och hon prisar Honom för det stora verk Han gör.

Vi har mycket att lära av Maria. Hon går före oss på Trons väg.


torsdag 30 maj 2013

Corpus Christi

Högtiderna avlöser varandra under denna tid. I dag är det egentligen Corpus Christi men i Sverige firar vi den på söndag. Fast det finns ingen anledning att låta bli att fira den i dag också. Jag tänkte fira den genom att i tystnad tillbe Jesus närvarande i tabernaklet... Så nära oss, så kärleksfullt vakande, så ömsint i Sin närvaro... Så god i Sin ödmjukhet...

Jesus, närvarande i alla katolska kyrkors tabernakel, vi faller ner och tillber Dig! Förbarma Dig över oss!


fredag 24 maj 2013

Maria Auxiliadora

I dag firar Kyrkan Maria Auxiliadora, dvs Maria, de kristnas hjälp, som hon kallas i den Lauretanska litanian. Innan jag åkte till Bolivia kände jag inte till denna devotion. I La Paz finns en vacker kyrka som heter  Maria Auxiliadora. Hon är salesianernas Maria. Salesianerna tar hand om, fostrar och skolar barn.

Maria har alltid varit den som hjälper mig. I alla mitt livs kringelkrokar har hon stått mig bi och vakat vid min sida. Utan henne, var skulle jag vara...? Hon var där ständigt, påminde mig om Vägen som leder till Sanningen och Livet... Hon är fortfarande där, med en moders tålamod med ett olydigt barn och mjuka modershänder som smeker och leder rätt.

Min tacksamhet mot henne är stor, mycket stor!

onsdag 22 maj 2013

Sankta Rita

I dag firar Kyrkan den heliga Rita. Hon är de hopplösa fallens skyddshelgon och därför mig mycket kär. Catholica (detta underbara förlag!) har gett ut en fin liten bok om henne som går att beställa här för en billig penning. Och när du ändå håller på att beställa, så ta en tur bland alla deras andra underbara böcker!
måndag 20 maj 2013

Grönt

Nu börjar tiden 'under året' i Kyrkans år. Påskljuset ställs undan, den vita mässhaken byts ut mot den gröna och det blir vardag igen. Den 50 dagar långa påsktiden är slut. I stället för Regina Caeli ber vi Angelus igen.

Nu börjar dock högtidernas tid: Heliga Trefaldighet (26/5), Corpus Christi (2 juni i Sverige), Jesu Hjärta (7/6), Marias Obefläckade Hjärta (8/6). Den ena underbara festen efter den andra!

Vår Moder Kyrkan visste vad hon gjorde när hon gav oss kyrkoåret!

Lovad vare Jesus Kristus!


söndag 19 maj 2013

Pingst

Kom, helige Ande! Kom och uppfyll oss! Kom och inspirera oss! Kom och vägled oss! Gör oss levande! Gör oss goda! Gör oss heliga!


lördag 18 maj 2013

Pingstafton

I dag är det sista dagen på årets pingstnovena. I väntan på Andens ankomst kan vi läsa de nordiska biskoparnas minikatekes om Anden

Kom, o helige Ande! Inspirera, upplys, vägled oss! 


onsdag 15 maj 2013

Kyssa människornas sår

""Det finns en populär åsikt om att en människas hemligheter på ett sannare sätt beskriver henne. Detta är för det mesta fel. Att skildra källaren i ett hus är inte det sannaste sättet att skildra huset.

Människorna är registrerade, bevakade, beskattade, utnyttjade, åtgärdade, drabbade, manipulerade, bedragna, lurade, kuvade, fängslade, torterade, dödade. Det räcker inte med allt detta. De skall bli avslöjade också. Åt helvete med det. Vem skall älska dem? Om också konstnärer och författare börjar leka polis och domstol, vem blir då kvar att kyssa människornas sår? Vem skall förvandla dessa sår till blommor?" (Theodor Kallifatides, Mödrar och Söner).

Jag vet Vem som kysser människornas sår. Jag vet Vem som förvandlar såren till blommor...


torsdag 9 maj 2013

Kristi himmelsfärd

Kristi himmelsfärd är en högtid som få förstår. Varför fira att Jesus lämnat oss? Faktum är att Han inte lämnat oss. Han är kvar hos oss. Han är ju Gud och det finns ingen plats i hela universum där Han inte finns. Han är också närvarande hos oss i Brödet som bryts i kyrkan och i tabernaklen i varenda katolsk kyrka i hela världen. Han är lika närvarande som Han var för apostlarna. Enda skillnaden är att vi inte kan se Honom med våra fysiska ögon, bara med Trons ögon. Som lärjungarna som vandrade till Emmaus kan vi känna igen Honom i det brutna Brödet (Luk 24:13-35).

Så här ber vi i dagens kollektbön.

"Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela Kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före."

Där Han är, dit ska vi också komma. Kroppen ska vara där Huvudet är. Genom dopet är vi en del av Kristi Kropp som är Kyrkan. Hans himmelsfärd ger oss oss hopp.

Men så länge vi är kvar på jorden lever vi i hoppet, utan att skåda (1 Kor 13:12).

onsdag 8 maj 2013

Vår Fru av Pompeii

Det berättas att i en by vid Vesuvios sluttningar fanns ingen präst vid mitten av 1800-talet, kyrkan stod övergiven och förföll och folket levde inte sin tro. Den helige Bartolo Longo kom dit 1872. När han märkte hur det stod till började han uppmana och uppmuntra folket att be Rosenkransen. Han lyckades övertala några att hjälpa honom att restaurera kapellet och de började be Rosenkransen. Först några, sedan fler och fler. Det andliga livet i byn vitaliserades.

Bilden av Vår Fru av Pompeii fick Bartolo Longo från Neapel. Bilden föreställer Guds Moder som ger Rosenkransen till den helige Dominikus och Katarina av Siena. (Ursprungligen var det Sta Rosa de Lima på bilden men vid restaureringen bytte konstnären ut henne mot Katarina.)

Vår Fru av Pompeii firas i dag den 8 maj.

Vår Fru av Pompeii, Rosenkransens Drottning, be för oss!


måndag 6 maj 2013

Maj, Marias månad

Maj är traditionellt Marias månad i Katolska Kyrkan. Denna månad ligger fokus på henne som trodde (Luk 1:45). Henne som alla släkten prisar salig (Luk 1:48). Hon fick frågan om hon ville föda Universums Skapare och Herre och hon svarade i tro ja. Utan henne ingen Jesus, utan henne inget Kors, utan henne ingen frälsning. Gud gjorde Sig beroende av denna kvinnas omsorg. Jag gör detsamma...

Maria, liksom Jesus lägger jag mitt liv i dina goda modershänder. Mitt liv tillhör dig. Led mig, beskydda mig. Om jag lägger min hand i din kan jag inte gå vilse.

onsdag 1 maj 2013

St Josef Arbetaren

I dag, den första maj, firar Kyrkan st Josef Arbetaren. Vår kyrka här i Köping heter st Josef Arbetaren, så vi har patronatsfest i dag! Det är mässa kl 11 och därefter fest med mat och goda bakverk (i överflöd om jag känner mina katolska systrar rätt..!)

St Josef framstår mer och mitt som mitt favorithelgon. Han är skyddspatron för oss här i Köping, för de döende, för hela Kyrkan osv. Som den heliga Teresa av Avila sade så är st Josef behjälplig i alla situationer. Andra helgon har sina 'specialområden' men st Josef hjälper med allt. Han är det helgon jag talar mest med (undantaget Guds Moder, som jag går till med allt). 

I dag börjar också maj, Marias månad, så det blir daglig Rosenkrans i kyrkan. Fast jag ber redan Rosenkransen dagligen... Det har blivit ett behov, faktiskt. Det är en bön jag aldrig tröttnar på. Den är ständig ny och fräsch. Och den förändrar liv!måndag 29 april 2013

Min älskade syster

I dag firar Kyrkan den heliga Katarina av Siena, jungfru, mystiker, kyrkolärare. Hon var det första helgon jag läste om när jag var riktigt ung och jag drogs till henne. Jag tror hon ber för mig...

Jag har haft den stora lyckan att få be vid hennes reliker i Rom, även om det bara var en kort stund. Någon gång ska jag besöka henne igen...


Katarinas reliker i Santa Maria sopra Minerva i Rom. Tyvärr blev bilden suddig... Ivrig amatörfotograf....


söndag 28 april 2013

Kyrkan? Räcker det inte att tro på Jesus?

En karmelitnunna svarar på frågan: Måste jag tro på allt som Kyrkan säger? Räcker det inte att tro på Jesus?

Jag tror på ALLT Kyrkan säger. Jag väljer allt, som mitt favorithelgon lilla Thérèse. Min tro är en i grunden kyrklig tro. Jag behöver inte krampaktigt kämpa med varenda vers i Bibeln (som min baptistiska väninna) . Jag får ta emot och vila i Kyrkans tro. Det är en nåd, för vilken jag är djupt tacksam. Kyrkan, min Moder, bär mig till Jesus.

fredag 26 april 2013

Med Maria under natten

I går kväll började jag få migränkänningar och nästan hela natten har jag legat sömnlös och balanserat på gränsen till ett riktigt migränanfall. Efter några sömnlösa timmar tog jag min rosenkrans som alltid finns bredvid sängen och började be. Ron och friden började komma på en gång... Maria tog mitt huvud i sina goda modershänder och smekte bort det onda. Det riktiga migränanfallet kom inte och jag mår bättre nu.

Bara en mor vet vad hennes barn behöver...

Tack, älskade mamma!

Jag ska alltid berätta för alla om dig och din Rosenkrans!


tisdag 23 april 2013

söndag 21 april 2013

Den Gode Herdens söndag

I dag firar Kyrkan den Gode Herdens söndag och det är en bönedag för präst- och ordenskallelser. Världen är i desperat behov av det vittnesbörd som goda präster, munkar och nunnor ger. Världen är i desperat behov av helgade själar som offrar allt för att följa Lammet som är vår Herde.

Vi är Hans folk och får i Hans hjord (Ps 95:7). I dag vill folk vara självständiga, fria, obundna. De vill inte vara får i en hjord. En sådan bild ses som negativ och förnedrande. Men det beror på att de inte känner Herden. Om de visste vem Han är, om de kände Honom, skulle de följa Honom med glädje.

Men varför känner världen inte Herden, vår Herre Jesus Kristus? Jag tror att det beror på att vi kristna inte är tillräckligt bra exempel på hur kristna ska vara. Världen ser våra fel, inte våra goda gärningar. De ser inbördes käbbel, de ser våra synder och därför tror de inte. Vi är inte heliga. Vi är inte goda. Därför lär de inte känna Herden.

Kära kristna bröder och systrar, låt oss följa Lammet som är vår Herde och låta oss formas och helgas av Honom, så att världen kan tro. Låt oss alla dagar, men i dag speciellt, be om goda kallelser. Världen behöver det, även om hon inte förstår det själv...

torsdag 18 april 2013

Memorare

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och bett om din hjälp har blivit övergiven.

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.


torsdag 11 april 2013

Gemenskap

Just för tillfället står jag inför en situation som är ny för mig. Jag ska inte gå in på vad den innebär rent konkret, förutom en viss oro. I går morse bad jag mina Facebookvänner om förbön. Majoriteten av mina vänner är kristna av olika slag, de flesta katoliker. Jag fick ett överväldigande stöd som jag inte väntat mig. Många av mina vänner lovade förbön.

Under dagen lade sig min oro och situationen känns nu hanterbar.

Gemenskapen av troende är en styrka. Jag är aldrig ensam. Mina bröder och systrar bär mig med sina böner. Gud vare lovad för Kyrkan!

I går kväll kunde jag återgälda tjänsten och i mässan be för alla som bett för mig. Vi får ösa ur Kyrkans skattkammare.

Jag är tacksam.

måndag 8 april 2013

Bebådelsen

I dag firar Kyrkan Marie Bebådelse som blev framflyttad pga stilla veckan. Ärkeängeln Gabriel kom med bud till Maria om att hon blivit utvald att bli Guds Sons mor. Vem skulle inte bli chockad över ett sådant bud? Men Maria, med sin djupa tro och sitt rena hjärta, svarar i all enkelhet: Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och Barnet blev till i hennes moderliv och världen förändrades för alltid.

Maria, du rena, modiga kvinna. Lär mig att tro som du. Lär mig att lita på Herrens ord som du. Lär mig att vara Herrens tjänarinna som du. Du är min förebild i tro och lydnad.


söndag 7 april 2013

Barmhärtighetens söndag

Världen har aldrig varit i större behov av Guds Barmhärtighet. Ös ur Hans Barmhärtighets källa! Öppna dig för Hans godhet och sprid den över världen. Ge inte upp hoppet utan förtrösta på Hans Barmhärtiga Kärlek till dig personligen och till hela världen. Hans tålamod med oss ger aldrig upp. Hans Kärlek överflödar.

Jesus, jag förtröstar på Dig!