onsdag 23 januari 2013

Funnet på Facebook

Protestant: Why do you Catholics worship Mary?

Catholic: We don't. Catholics honour Mary. We worship God.

Protestant: Why do you honour Mary?

Catholic: We honour her because Jesus honoured her.

Protestant: How do you know Jesus honoured her?

Catholic: Because of the fourth commandment. He obeyed perfectly. If Jesus honoured His Mother, then why don't you?

Protestant: The Bible doesn't tell us so.

Catholic: But the Bible says that we are to imitate Christ in all things (1 Cor 11:1, Eph 5:1).

How do you feel towards someone who loves your mother? Don't you love that person in return?

Att älska Maria


måndag 21 januari 2013

Sta Agnes

I dag firar Kyrkan den heliga Agnes, jungfru och martyr. Hon dödades för sin kristna tro, 13 år gammal, omkring år 300.

Herre, ge mig hennes djupa tro och brinnande kärlek till dig...


söndag 20 januari 2013

Bröllopet i Kana

Dagens evangelium är hämtat från Johannesevangeliets andra kapitel (vers 1-11) och handlar om Jesu första tecken, dvs när Han förvandlade vatten till vin i Kana. Det finns många intressanta och viktiga saker att säga om detta evangelium, men en av de intressantaste för mig just nu är att Marias närvaro på detta bröllop nämns före Jesu och apostlarnas närvaro. Det är uppenbarligen viktigt för Johannes att hon är där. Det verkar som om Jesus inte tänkt göra något tecken än, men Marias tro på Hans förmåga får Honom att göra det. Hon är orsaken till att Han förvandlar vatten till vin och ger oss ett tecken på Eukaristin där Han förvandlar vin till Sitt Dyrbara Blod.

Har Johannes hört om bröllopet i Kana från Maria? När de bodde tillsammans i Efesos måste deras dagar ha varit fyllda av berättelser och minnen om Jesus. Att det är Johannes som skriver om Maria som Förbundsarken är inte en slump. Det står i Upp 11:19 (betänk att kapitelindelningen kom till under medeltiden och inte fanns med från början... Fortsätt att läsa inledningen till kap 12...). Han har förstått Marias plats i frälsningshistorien.

Hon är oumbärlig. I hela Kyrkan, i frälsningshistorien, i mitt eget liv.

                                        ----------------------------------------------------------

Vill du läsa mer om Maria? Då kan jag rekommendera Scott Hahns bok Himlarnas Drottning - Guds Moder i Guds Ord, utgiven av Catholica förlag.

söndag 13 januari 2013

Jesu dop

Antifonen till andra psaltarpsalmen i dagens laudes:

"Vattenkällorna helgades när Kristus trädde fram i härlighet inför världen. Kom och ös ur Frälsarens källor, ty Kristus, vår Gud, har helgat hela skapelsen."

Antifonen till Benedictus:

"Kristus döps och hela världen helgas: vi får som gåva syndernas förlåtelse och renas i vattnet och Anden."

fredag 11 januari 2013

Varför döptes Jesus?

I dessa epifanitider firar vi hur Herren Jesus uppenbarade Sig för världen. På söndag firar Katolska Kyrkan Herrens dop. Jesus lät döpa Sig i Jordanfloden av Johannes (Matt 3:13-17). Johannes dop var ett omvändelsedop. Syndare döptes som ett led i deras omvändelse. Men Jesus var utan synd (Heb 4:15). Varför döptes då Han?

Allt Jesus gjorde gjorde Han för oss. För vår skull. Han gick före och gav en förebild. Maximus av Torino skriver: "Kristus döps, inte för att helgas genom vattnet, utan för att han själv ska helga vattnet och genom sin rening rena de vattenströmmar som han berör. Kristi helgande är sålunda ett allomfattande helgande av vattnets element. När alltså Frälsaren tvås, då renas allt vatten och varje källa för vårt dop, för att därefter dopets nåd skall komma efterföljande släkten till del. Kristus gick alltså före med sitt dop, för att de kristna med förtröstan skall följa efter."

Han gör allt för oss. För att frälsa oss. Han blir ett barn, föds, växer upp. Han döps, Han hjälper, Han helar. Han frälser oss genom Sitt Dyrbara Blod som Han utgjöt på Korset.

Han gör allt. Det enda vi behöver göra är att ta emot och låta oss helgas. Låta oss frälsas. Låta Honom bearbeta och rena oss som krukmakaren bearbetar leran, som guldsmeden renar guldet.

Inte lägga några hinder i vägen. Samarbeta med Honom för vår frälsning.

Han har gett oss alla redskap och all kunskap i Kyrkan. Lyssna till Katolska Kyrkan. Vår Moder Kyrkan hjälper oss genom sakramenten, de synliga tecken på en osynlig Nåd varmed Kristus helgar oss.

Vi får ta emot. Behöver inte uppfinna hjulet på nytt...

onsdag 9 januari 2013

En avbild av Sonen

"We are not the sum of our weaknesses and failures; we are the sum of the Father's love for us and our real capacity to become the image of His Son Jesus Christ." (blessed John Paul II)

måndag 7 januari 2013

Mot strömmen

"To clasp the hands in prayer is the beginning of an uprising against the disorder of the world" (Karl Barth).

söndag 6 januari 2013

Gåvor

Oavsett de vise männens antal eller ursprung: de gav tre gåvor. Guld för Konungen, rökelse för att Han är Gud, och myrra för att förbereda för Hans död och begravning. Redan i krubban fanns Korset med.

Inget i Bibelns berättelser är en slump, inget finns med utan orsak. Kyrkan har under snart 2000 år läst och tolkat Bibeln. Vi får läsa och ta emot.

Det är en befrielse att vara katolik och slippa tolka Bibeltexten själv. Jag har en baptistisk väninna som kämpar och kämpar med Bibeln, krampaktigt. Hon vill förstå. Hon måste tro. Bibeln är för henne en kamp.

För mig är den en vila och en gåva från Gud... en gåva jag uppskattar extra mycket denna dag när gåvor är i centrum...

Kaspar, Melchior och Balthasar, vise män från Österns länder, be för oss att vi följer stjärnan lika villigt som ni och finner Barnet, Herren, Mästaren, vår Gud och Konung. Be för oss att vi ger den gåva Han helst vill ha från oss: våra hjärtan och hela vårt liv.

lördag 5 januari 2013

Hymn för trettondagens första vesper

Genom öde öknar ledde
heliga tre kungars tåg,
lystes av en nytänd stjärna,
som den vises öga såg,
fram till Betlehem och stallet
där det späda Barnet låg.

Här de funno vad de sökte:
här var judakonungen,
som de gåvo sina skänker:
guldet, myrran, rökelsen,
böjde knä i from tillbedjan,
foro till sitt land igen.

Kommen, läggen av er stolthet,
vise män från Västerland,
böjen knä vid stallets krubba,
kyssen ödmjukt Barnets hand:
inför undret mänsklig vishet
väger mindre än ett grand.

Österlandet, Västerlandet
jublande i enighet
må besjunga Dig som skänker
hela världen salighet,
Dig, o Fader, Son och Ande,
heliga Treenighet. Amen.

Tillbedjan

I går kväll hade vi tillbedjan i vår kyrka. En timme vid Jesu fötter. Precis som Maria i Betania får vi sitta vid Jesu fötter och lyssna till Honom (Luk 10:39). Det är ett privilegium att veta att Herren verkligen är närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament. Att veta att Han är lika närvarande i dag som för 2000 år sedan. Att det bästa som aldrig skulle tas från Maria (Luk 10:42) heller inte tas från oss.

Han lovade att alltid stanna hos oss (Matt 28:20) och Han stannar hos oss i Brödets gestalt, där vi som Emmauslärjungarna kan känna igen Honom (Luk 24:28-31).

När jag ser på monstransen på altaret känner jag igen Honom. Jag tillber Honom. Jag älskar Honom. Jag prisar Honom. Jag tackar Honom...

Det jag allra mest längtar efter är ett kapell med ständig tillbedjan på gångavstånd från mitt hem...

torsdag 3 januari 2013

Jesu Heliga Namn

I dag firar Katolska Kyrkan Jesu Heliga Namn. Det finns inget annat namn som kan rädda oss (Apg 4:12). Endast hos Honom finns frälsningen.

Håll blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare (Heb 12:2).