söndag 20 januari 2013

Bröllopet i Kana

Dagens evangelium är hämtat från Johannesevangeliets andra kapitel (vers 1-11) och handlar om Jesu första tecken, dvs när Han förvandlade vatten till vin i Kana. Det finns många intressanta och viktiga saker att säga om detta evangelium, men en av de intressantaste för mig just nu är att Marias närvaro på detta bröllop nämns före Jesu och apostlarnas närvaro. Det är uppenbarligen viktigt för Johannes att hon är där. Det verkar som om Jesus inte tänkt göra något tecken än, men Marias tro på Hans förmåga får Honom att göra det. Hon är orsaken till att Han förvandlar vatten till vin och ger oss ett tecken på Eukaristin där Han förvandlar vin till Sitt Dyrbara Blod.

Har Johannes hört om bröllopet i Kana från Maria? När de bodde tillsammans i Efesos måste deras dagar ha varit fyllda av berättelser och minnen om Jesus. Att det är Johannes som skriver om Maria som Förbundsarken är inte en slump. Det står i Upp 11:19 (betänk att kapitelindelningen kom till under medeltiden och inte fanns med från början... Fortsätt att läsa inledningen till kap 12...). Han har förstått Marias plats i frälsningshistorien.

Hon är oumbärlig. I hela Kyrkan, i frälsningshistorien, i mitt eget liv.

                                        ----------------------------------------------------------

Vill du läsa mer om Maria? Då kan jag rekommendera Scott Hahns bok Himlarnas Drottning - Guds Moder i Guds Ord, utgiven av Catholica förlag.