söndag 13 januari 2013

Jesu dop

Antifonen till andra psaltarpsalmen i dagens laudes:

"Vattenkällorna helgades när Kristus trädde fram i härlighet inför världen. Kom och ös ur Frälsarens källor, ty Kristus, vår Gud, har helgat hela skapelsen."

Antifonen till Benedictus:

"Kristus döps och hela världen helgas: vi får som gåva syndernas förlåtelse och renas i vattnet och Anden."