fredag 11 januari 2013

Varför döptes Jesus?

I dessa epifanitider firar vi hur Herren Jesus uppenbarade Sig för världen. På söndag firar Katolska Kyrkan Herrens dop. Jesus lät döpa Sig i Jordanfloden av Johannes (Matt 3:13-17). Johannes dop var ett omvändelsedop. Syndare döptes som ett led i deras omvändelse. Men Jesus var utan synd (Heb 4:15). Varför döptes då Han?

Allt Jesus gjorde gjorde Han för oss. För vår skull. Han gick före och gav en förebild. Maximus av Torino skriver: "Kristus döps, inte för att helgas genom vattnet, utan för att han själv ska helga vattnet och genom sin rening rena de vattenströmmar som han berör. Kristi helgande är sålunda ett allomfattande helgande av vattnets element. När alltså Frälsaren tvås, då renas allt vatten och varje källa för vårt dop, för att därefter dopets nåd skall komma efterföljande släkten till del. Kristus gick alltså före med sitt dop, för att de kristna med förtröstan skall följa efter."

Han gör allt för oss. För att frälsa oss. Han blir ett barn, föds, växer upp. Han döps, Han hjälper, Han helar. Han frälser oss genom Sitt Dyrbara Blod som Han utgjöt på Korset.

Han gör allt. Det enda vi behöver göra är att ta emot och låta oss helgas. Låta oss frälsas. Låta Honom bearbeta och rena oss som krukmakaren bearbetar leran, som guldsmeden renar guldet.

Inte lägga några hinder i vägen. Samarbeta med Honom för vår frälsning.

Han har gett oss alla redskap och all kunskap i Kyrkan. Lyssna till Katolska Kyrkan. Vår Moder Kyrkan hjälper oss genom sakramenten, de synliga tecken på en osynlig Nåd varmed Kristus helgar oss.

Vi får ta emot. Behöver inte uppfinna hjulet på nytt...