onsdag 27 februari 2013

Saknad

Nu är det de sista dagarna av Benediktus pontifikat. Pilgrimerna flockas i Rom för att avtacka honom. Jag önskar jag kunde vara där... Jag önskar jag personligen kunde tacka honom för allt han gjort för Kyrkan under dessa 8 år. Jag är tacksam för att han tillåtit den gamla mässan att firas (den är så vacker..) Jag är tacksam att han sagt till om att kommunionen bör tas emot på knä och på tungan. Jag är tacksam för allt han gjort för att komma tillrätta med alla skandaler som skakat många katoliker (det har inte skakat Kyrkan, bara enskilda katoliker. Det krävs mer än så för att skaka Kyrkan...)  Jag kommer att sakna hans ödmjukhet, hans intelligens, hans enkelhet.

Hans fasta tro har hjälpt mig att stå fast rotad i Herren och Hans Kyrka. Jag finner inte ord för att uttrycka det mitt hjärta vill säga...

Benediktus, min fader, alltid i mina böner. Alltid i mitt hjärta.

tisdag 26 februari 2013

Adoptera en kardinal!

Vill du göra ditt för att hjälpa kardinalerna att välja en ny påve? Adoptera då en kardinal att be för! Det är enkelt: bara klicka på den här länken, skriv ditt namn och e-postadress, så får du en kardinal tilldelad. Sedan är det bara att börja be! :)

Min kardinal är Isaac Cleemis Thottunkal från Indien! :)

måndag 25 februari 2013

Stå fasta i tron

Om några dagar är Petri stol tom. Världen firar triumfer i att frossa i skandaler och skvaller. Men Kyrkan står fast i bön och förtröstan. Det kanske stormar på ytan, men på djupet är det lugnt.

Johannes Paulus II:s första ord som påve var: Var inte rädda. Vi behöver inte frukta. Guds löften står fast. Han har lovat att aldrig överge Sin Kyrka, att aldrig lämna oss.

Känner du dig orolig ändå? Gå till kyrkan, sitt en stund framför Tabernaklet. Han finns där, lika nära som alltid. Han ser på dig med Sina varma ögon, Han sträcker ut Sina starka armar mot dig.

Var lugn. Förtrösta på Honom. Han sviker aldrig.

"Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, till hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus, i alla släktled i evigheters evighet, amen." (Ef 3:14-21)söndag 24 februari 2013

Tacka Benediktus

Vill du uttrycka ditt tack till påven på ett sätt som gör att han får veta det? Det finns en lista man kan skriva på som kommer att skrivas ut och lämnas till honom. Skriv på, be en bön för Benediktus och sprid listan bland dina katolska vänner (och alla andra av god vilja). Listan finns här (det finns flera språk att välja mellan).

lördag 23 februari 2013

Om Benediktus betydelse för unga katoliker

I dessa dagar läser vi skräckhistorier om vår påve skrivna av journalister som glömt vad ordet objektiv betyder. Som motvikt vill jag dela med mig av dessa texter, skrivna av katolska ungdomar om vad Benediktus betyder för dem.

Texterna finns på bloggen Generation Benedict och är på engelska.

Vi är många som älskar och uppskattar Benediktus. Låt hatarna hata, låt oss älska!

torsdag 21 februari 2013

Benedictus XVI:s pontifikat i backspegeln

På Newsmill skriver Yvonne Maria Werner om påven. Det är en välgörade motbild mot svensk medias vanliga vrångbild...


onsdag 20 februari 2013

Novena för Benediktus

I dag börjar novenan för vår avgående påve Benediktus. Om du vill vara med, kan du klicka på den här länken (fast det är på engelska). Om du inte kan engelska är det ju helt ok att göra en egen novena, kanske be Rosenkransen i 9 dagar.

Är du katolik har du inga ursäkter för att inte be... be för Benediktus och be för vår nästa påve.

tisdag 19 februari 2013

Guds vänskap

Ur Irenaeus av Lyons skrift Mot heresierna:

"Vår Herre, Guds Ord, som först gjorde människorna till Guds tjänare, befriade dem senare från deras underordnade ställning. Han sade ju till sina lärjungar: Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader (Joh 15:15). Ty Guds vänskap skänker odödlighet åt dem som går in i den.

I begynnelsen skapade Gud Adam, inte för att han behövde människan utan för att ha någon att ge sina gåvor till. Ty inte bara före Adam utan före allt skapat förhärligade Ordet sin Fader, och han förblev i Fadern och förhärligades av honom, enligt sina ord: Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till (Joh 17:5).

Och det var inte för att han behövde våra tjänster, som han befallde att vi skulle följa honom, utan för att ge oss frälsningen. Ty att följa Frälsaren är att få del i frälsningen, och att följa ljuset är att få ta emot ljuset. Ty de som är i ljuset, upplyser inte själva ljuset, utan upplyses, och får sitt sken av det. De tillför inte ljuset någonting, utan de tar emot ljuset som en gåva och blir upplysta.

På samma sätt tillför inte tjänandet av Gud någonting åt Gud, och Gud behöver inte människans lydnad. Men själv ger han sitt liv och sin oförgänglighet åt dem som följer och tjänar honom. Han ger sin gåva åt dem som tjänar honom för att de tjänar, och åt dem som följer honom för att de följer, men han tar inte emot någon gåva av dem. Ty han är rik, fullkomlig och utan behov. Eftersom Gud är god och barmhärtig, begär han av människorna att de skall tjäna honom, för att han skall ge sin gåva åt dem som troget står fast i hans tjänst. Ty lika lite som Gud behöver någonting, lika mycket behöver människan gemenskapen med Gud.

Och detta är människans härlighet: att troget stå fast och förbli i Guds tjänst. Och därför sa Herren till sina lärjungar: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er (Joh 15:16). Därmed menade han, att de inte förhärligade honom genom att följa honom, utan att de förhärligdes av Gud genom att följa Sonen. Och vidare: Jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24)."

söndag 17 februari 2013

En rätt fasta

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Du skall inte tro att fasta bara är att avhålla sig från mat. Det gör sjuklingar och drinkare. Fasta är att avstå från alla världens njutningar som kan locka dig med tillfällen till synd. Därför säger Herren genom Jesaja: 'Detta är den fasta jag vill se: lossa orättfärdighetens bindningar, lös tryckande bördor och släpp de förtryckta fria och krossa allt som tynger' (Jes 58:7). Om du vill lossa syndens hela tyngd, då måste du först lossa orättfärdighetens bindningar, det vill säga de onda förbindelser som binder människan vid synderna. Vad ägnar man sig numera åt i sällskapen annat än att mana till ondska och fadd glädje, att uppmuntra varandra att handla illa? Som det står skrivet: 'Överträdarnas berättelse är förhatlig, deras skratt gäller syndens brott' (Syr 27:13).

När Herren ville bota den dövstumme och besatte mannen tog han honom först avsides från mängden (Mark 7:33), sedan botade han honom. Så måste var och en som vill botas av Herren först undvika mängden, de onda sällskapen. Men därutöver måste den som vill fasta så att det blir Herren till behag också lösa tryckande bördor. De bördor som trycker ner sinnet är tomma och skadliga tankar som syndaren vant sig vid. Dem måste han lösa från viljans hals, så att han i möjligaste mån och med Guds nåd vill avstå från dem. Som många sandkorn och mycket grus, samlat i en enda säck, drar ner människan i havets djup, så drar många tankar så småningom ner henne i samtycke till synd. Den som vill vara återhållsam på rätt sätt och behaga Gud måste tygla sina i andlig måtto skamliga tankar och tänka på Kristus och lidande och hans sår, det som han lidit för vår skull. Han bör aldrig vara sysslolös utan alltid sysselsatt med något som är tillåtet i Guds ögon, ty skadliga tankar nästlar sig lättare in hos de sysslolösa.

Men den som vill fasta till hälsa måste också släppa de förtryckta fria. De som är förtryckta under trycket av synden är våra sinnen, som tidigare stod i syndens tjänst. Så länge vi inte vill se, höra, tala eller göra något annat än det som är synd, så länge fastar vi för djävulen, inte för Gud. Vad nyttar det att avhålla sig från mat, men inte från synd?

Den fasta som innebär avhållsamhet från synd är långt bättre än den som avhåller sig från mat. Den som äter två gånger dagligen under fastetiden och avhåller sig från otillåtna blickar, otillåtet hörande, otillåten beröring och överflöd på dryck och mat, den som äter och dricker så mycket han behöver, om så två eller tre gånger om dagen, han fastar bättre inför Gud än en som fastar hela dagen, men inte avstår från de otillåtna ting vi nämnde. Om du vill att din fasta ska vara fullkomlig och behaglig inför Gud, så avhåll dig från inte bara skamliga blickar utan från allt som kan locka dig till det onda."

lördag 16 februari 2013

onsdag 13 februari 2013

Askonsdag

I dag börjar fastan. En tanke för denna askonsdag: vems vilja söker du, Hans eller din?

"You must follow Him along the way of the Cross, choosing to be crucified in His way, not yours" (st Catherine of Siena).


söndag 10 februari 2013

Biskop Anders Arborelius herdabrev

Varje år inför fastan skriver biskop Anders ett herdabrev som ska läsas upp i samtliga katolska kyrkor i vårt land. Det finns att läsa här på stiftets hemsida.

Läs och mediterar! Låt biskop Anders kloka ord följa dig in i fastan, som börjar på onsdag.

lördag 9 februari 2013

Näthat - Marias händer - Guds kärlek

Det talas mycket om näthat dessa dagar efter Uppdrag granskning.

Om man är katolik och står för det drabbas man mycket av näthat. Näthat från ateister och från andra kristna. Ja, från andra kristna. Obegripligt men sant. Kristna som påstår att katoliker inte är kristna, som ifrågasätter min relation till Jesus, som påstår att jag tillber jungfru Maria och helgonen, som påstår att katoliker tror att det är våra gärningar som frälser oss och inte Jesus, osv. osv.

Och hur mycket man än förklarar vad katoliker faktiskt tror på, så vägrar de att lyssna. Eller så säger de att: du är ett undantag. Det finns enskilda katoliker som är kristna men Katolska Kyrkan är inte kristen.

Jag har slutat debattera. Jag stänger av datorn och går och ber Rosenkransen i stället. Jag ger min sorg till Jesus, filtrerad genom Marias goda händer. Jag låter den passera genom hennes moderskärlek. Hon tar bort min självömkan och visar mig Jesu Kors. Hon gör så att saker får sina rätta proportioner.

Det är inte hatarna som är mina domare... och jag är inte deras.

Vi ska alla, utan undantag, stå inför Jesus vid domen (Matt 25:31-46).

Herre, förbarma Dig!

torsdag 7 februari 2013

Enheten i Kyrkan

Ur Ignatios av Antiochias (+107) brev till efesierna:

"Ni bör på allt sätt förhärliga Jesus Kristus, som har förhärligat er, så att ni blir helgade i allt, församlade i en enda lydnad under biskopen och presbyteriet.

Jag ger er inga föreskrifter som om jag vore något, ty om jag också bär bojor för Namnets skull, är jag ännu inte fullkomnad i Jesus Kristus. Nu har jag bara börjat lära mig, och jag talar till er som till mina medlärjungar. Jag behöver smörjas av er med tro, förmaning, uthållighet, tålamod. Men eftersom kärleken inte tillåter mig att tiga om er har jag tagit tillfället i akt att förmana er så att ni vandrar enligt Guds vilja. Jesus Kristus med vilken vårt liv är förenat, han är Faderns vilja på samma sätt som biskoparna, utspridda ända till jordens ändar, är i Kristi vilja.

Därför bör ni vandra enligt biskopens vilja, något som ni också gör, ty ert ansedda presbyterium är förbundet med biskopen som strängarna vid en cittra. Därför blir Jesus Kristus en sång genom er endräkt och samstämmiga kärlek. Måtte ni också alla bli en kör så att ni samstämmiga i endräkt tar tonen från Gud tillsammans och sjunger med en enda röst genom Jesus Kristus till Fadern. Gör detta, så att han hör er och erkänner er som sin Sons lemmar genom det goda ni gör. Det är nyttigt för er att leva i en fläckfri enhet så att vi alltid har del i Gud.

Under en så kort tid har jag haft en nära kontakt med er biskop, en kontakt som inte är mänsklig utan andlig.  Hur mycket mera prisar jag er inte lyckliga att vara så nära förbundna med Jesus Kristus och Jesus Kristus med Fadern så att allting är samstämmigt i enhet. Ingen får låta lura sig. Om någon inte har del i altaret lider han brist på Guds bröd. Om den enes eller den andres bön har en sådan kraft, hur mycket mera kraft har då inte biskopens och hela kyrkans bön? Om någon inte deltar i församlingsgemenskapen är han redan övermodig och dömer sig själv. Det är ju skrivet: Gud står emot de högmodiga. Låt oss därför vara angelägna att inte sätta oss upp mot biskopen så att vi underordnar oss Gud."

tisdag 5 februari 2013

Martyr = mod

Återigen firar Kyrkan en martyr. I dag är det sta Agatha, en ung flicka som blev martyr efter fruktansvärd tortyr år 250 ca. Vi firar många martyrer och många av dem är unga flickor: Filomena, Ursula, Agnes, Maria Goretti...

Deras mod och deras vilja att förlåta sina mördare borde mjuka upp våra hårda hjärtan och göra oss villiga att följa i deras fotspår.

Agatha, heliga, rena flicka, inspirera mig till allt större trohet och mod. Låt mig vara lika lojal mot Herren som du. Och när förföljelse (jag säger när, inte om...) kommer, be för mig om en uthållig, djup och äkta tro.


måndag 4 februari 2013

Marias rosenkrans

(text: karmelitnunnorna i Glumslöv)

Maria, du min läromästarinna, lär mig att be din sköna rosenkrans,
då strålar för min syn i himmelsk glans var hemlighet som du mig vill påminna.

Hur skulle inte vi av kärlek brinna, vi ser hur segern över döden vanns,
ett hjärta genomstunget av en lans, vi ser en ström av blod och vatten rinna.

Mysterium i helig tystnad skådat, i broderskärlek levt var dag i tro,
tillbedjan, lovsång, enhet med vår Gud.

Hell dig, hell dig, som Herren högt benådat, din rosenkrans jag ber med barnets ro.
Välsignad du... ej tystnar bönens ljud.


söndag 3 februari 2013

Kyndelsmässodagen

I dag firar Kyrkan i Sverige Kyndelsmässodagen. Den var egentligen i går men i Sverige flyttas den till följande söndag. I dag firar vi Ljuset som kom till världen: Jesus. Men vi firar också Maria. På spanska kallas hon vid denna fest för La Virgen de Candelaria. Jesus, som kom med ljuset, kom också med svärdet. Genom Marias Obefläckade Hjärta går smärtans svärd när hon lider med sin Son, "för att mångas innersta tankar skall komma i dagen"(Luk 2:35).

När jag ser Jesu lidande och ser Hans smärtorika Moder stå nedanför Korset, kommer verkligen mina innersta tankar i dagen. Mina djupaste, mest äkta, känslor kommer fram och jag står i anden nedanför Korset med min Moder och tar emot Hans Dyrbara Blod som min största skatt. Och svärdet går genom min själ... för det är för min skull Han lider...

Maria, Virgencita de Candelaria, genom dig kom Ljuset till världen. Genom dig kom Ljuset till mig. Tack för att du inte drog dig undan från svärdet. Tack för att du lär mig att lida med din Son. Tack för allt du ger mig!

Virgen de Copacabana från Bolivia

lördag 2 februari 2013

Barmhärtighet


Guds Barmhärtighets famn är öppen för alla som vill ta emot den! Öppna dig för Hans godhet och låt Hans Barmhärtighet skölja över dig! Han väntar, Han längtar, Han brinner av kärlek!

Hans heliga Hjärta sörjer över alla som vägrar ta emot Hans Barmhärtighet...

Jesus, min Herre, för dem som inte vill ta emot Din kärlek ber jag... Påverka dem, jaga dem, sänd dem Din heliga Moder, så som Du gjorde med mig... Oavsett hur länge det dröjer innan de svarar, sluta inte, Herre...

Herre, förbarma Dig...