söndag 17 februari 2013

En rätt fasta

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Du skall inte tro att fasta bara är att avhålla sig från mat. Det gör sjuklingar och drinkare. Fasta är att avstå från alla världens njutningar som kan locka dig med tillfällen till synd. Därför säger Herren genom Jesaja: 'Detta är den fasta jag vill se: lossa orättfärdighetens bindningar, lös tryckande bördor och släpp de förtryckta fria och krossa allt som tynger' (Jes 58:7). Om du vill lossa syndens hela tyngd, då måste du först lossa orättfärdighetens bindningar, det vill säga de onda förbindelser som binder människan vid synderna. Vad ägnar man sig numera åt i sällskapen annat än att mana till ondska och fadd glädje, att uppmuntra varandra att handla illa? Som det står skrivet: 'Överträdarnas berättelse är förhatlig, deras skratt gäller syndens brott' (Syr 27:13).

När Herren ville bota den dövstumme och besatte mannen tog han honom först avsides från mängden (Mark 7:33), sedan botade han honom. Så måste var och en som vill botas av Herren först undvika mängden, de onda sällskapen. Men därutöver måste den som vill fasta så att det blir Herren till behag också lösa tryckande bördor. De bördor som trycker ner sinnet är tomma och skadliga tankar som syndaren vant sig vid. Dem måste han lösa från viljans hals, så att han i möjligaste mån och med Guds nåd vill avstå från dem. Som många sandkorn och mycket grus, samlat i en enda säck, drar ner människan i havets djup, så drar många tankar så småningom ner henne i samtycke till synd. Den som vill vara återhållsam på rätt sätt och behaga Gud måste tygla sina i andlig måtto skamliga tankar och tänka på Kristus och lidande och hans sår, det som han lidit för vår skull. Han bör aldrig vara sysslolös utan alltid sysselsatt med något som är tillåtet i Guds ögon, ty skadliga tankar nästlar sig lättare in hos de sysslolösa.

Men den som vill fasta till hälsa måste också släppa de förtryckta fria. De som är förtryckta under trycket av synden är våra sinnen, som tidigare stod i syndens tjänst. Så länge vi inte vill se, höra, tala eller göra något annat än det som är synd, så länge fastar vi för djävulen, inte för Gud. Vad nyttar det att avhålla sig från mat, men inte från synd?

Den fasta som innebär avhållsamhet från synd är långt bättre än den som avhåller sig från mat. Den som äter två gånger dagligen under fastetiden och avhåller sig från otillåtna blickar, otillåtet hörande, otillåten beröring och överflöd på dryck och mat, den som äter och dricker så mycket han behöver, om så två eller tre gånger om dagen, han fastar bättre inför Gud än en som fastar hela dagen, men inte avstår från de otillåtna ting vi nämnde. Om du vill att din fasta ska vara fullkomlig och behaglig inför Gud, så avhåll dig från inte bara skamliga blickar utan från allt som kan locka dig till det onda."