torsdag 7 februari 2013

Enheten i Kyrkan

Ur Ignatios av Antiochias (+107) brev till efesierna:

"Ni bör på allt sätt förhärliga Jesus Kristus, som har förhärligat er, så att ni blir helgade i allt, församlade i en enda lydnad under biskopen och presbyteriet.

Jag ger er inga föreskrifter som om jag vore något, ty om jag också bär bojor för Namnets skull, är jag ännu inte fullkomnad i Jesus Kristus. Nu har jag bara börjat lära mig, och jag talar till er som till mina medlärjungar. Jag behöver smörjas av er med tro, förmaning, uthållighet, tålamod. Men eftersom kärleken inte tillåter mig att tiga om er har jag tagit tillfället i akt att förmana er så att ni vandrar enligt Guds vilja. Jesus Kristus med vilken vårt liv är förenat, han är Faderns vilja på samma sätt som biskoparna, utspridda ända till jordens ändar, är i Kristi vilja.

Därför bör ni vandra enligt biskopens vilja, något som ni också gör, ty ert ansedda presbyterium är förbundet med biskopen som strängarna vid en cittra. Därför blir Jesus Kristus en sång genom er endräkt och samstämmiga kärlek. Måtte ni också alla bli en kör så att ni samstämmiga i endräkt tar tonen från Gud tillsammans och sjunger med en enda röst genom Jesus Kristus till Fadern. Gör detta, så att han hör er och erkänner er som sin Sons lemmar genom det goda ni gör. Det är nyttigt för er att leva i en fläckfri enhet så att vi alltid har del i Gud.

Under en så kort tid har jag haft en nära kontakt med er biskop, en kontakt som inte är mänsklig utan andlig.  Hur mycket mera prisar jag er inte lyckliga att vara så nära förbundna med Jesus Kristus och Jesus Kristus med Fadern så att allting är samstämmigt i enhet. Ingen får låta lura sig. Om någon inte har del i altaret lider han brist på Guds bröd. Om den enes eller den andres bön har en sådan kraft, hur mycket mera kraft har då inte biskopens och hela kyrkans bön? Om någon inte deltar i församlingsgemenskapen är han redan övermodig och dömer sig själv. Det är ju skrivet: Gud står emot de högmodiga. Låt oss därför vara angelägna att inte sätta oss upp mot biskopen så att vi underordnar oss Gud."