tisdag 19 februari 2013

Guds vänskap

Ur Irenaeus av Lyons skrift Mot heresierna:

"Vår Herre, Guds Ord, som först gjorde människorna till Guds tjänare, befriade dem senare från deras underordnade ställning. Han sade ju till sina lärjungar: Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader (Joh 15:15). Ty Guds vänskap skänker odödlighet åt dem som går in i den.

I begynnelsen skapade Gud Adam, inte för att han behövde människan utan för att ha någon att ge sina gåvor till. Ty inte bara före Adam utan före allt skapat förhärligade Ordet sin Fader, och han förblev i Fadern och förhärligades av honom, enligt sina ord: Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till (Joh 17:5).

Och det var inte för att han behövde våra tjänster, som han befallde att vi skulle följa honom, utan för att ge oss frälsningen. Ty att följa Frälsaren är att få del i frälsningen, och att följa ljuset är att få ta emot ljuset. Ty de som är i ljuset, upplyser inte själva ljuset, utan upplyses, och får sitt sken av det. De tillför inte ljuset någonting, utan de tar emot ljuset som en gåva och blir upplysta.

På samma sätt tillför inte tjänandet av Gud någonting åt Gud, och Gud behöver inte människans lydnad. Men själv ger han sitt liv och sin oförgänglighet åt dem som följer och tjänar honom. Han ger sin gåva åt dem som tjänar honom för att de tjänar, och åt dem som följer honom för att de följer, men han tar inte emot någon gåva av dem. Ty han är rik, fullkomlig och utan behov. Eftersom Gud är god och barmhärtig, begär han av människorna att de skall tjäna honom, för att han skall ge sin gåva åt dem som troget står fast i hans tjänst. Ty lika lite som Gud behöver någonting, lika mycket behöver människan gemenskapen med Gud.

Och detta är människans härlighet: att troget stå fast och förbli i Guds tjänst. Och därför sa Herren till sina lärjungar: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er (Joh 15:16). Därmed menade han, att de inte förhärligade honom genom att följa honom, utan att de förhärligdes av Gud genom att följa Sonen. Och vidare: Jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24)."