söndag 3 februari 2013

Kyndelsmässodagen

I dag firar Kyrkan i Sverige Kyndelsmässodagen. Den var egentligen i går men i Sverige flyttas den till följande söndag. I dag firar vi Ljuset som kom till världen: Jesus. Men vi firar också Maria. På spanska kallas hon vid denna fest för La Virgen de Candelaria. Jesus, som kom med ljuset, kom också med svärdet. Genom Marias Obefläckade Hjärta går smärtans svärd när hon lider med sin Son, "för att mångas innersta tankar skall komma i dagen"(Luk 2:35).

När jag ser Jesu lidande och ser Hans smärtorika Moder stå nedanför Korset, kommer verkligen mina innersta tankar i dagen. Mina djupaste, mest äkta, känslor kommer fram och jag står i anden nedanför Korset med min Moder och tar emot Hans Dyrbara Blod som min största skatt. Och svärdet går genom min själ... för det är för min skull Han lider...

Maria, Virgencita de Candelaria, genom dig kom Ljuset till världen. Genom dig kom Ljuset till mig. Tack för att du inte drog dig undan från svärdet. Tack för att du lär mig att lida med din Son. Tack för allt du ger mig!

Virgen de Copacabana från Bolivia