måndag 4 februari 2013

Marias rosenkrans

(text: karmelitnunnorna i Glumslöv)

Maria, du min läromästarinna, lär mig att be din sköna rosenkrans,
då strålar för min syn i himmelsk glans var hemlighet som du mig vill påminna.

Hur skulle inte vi av kärlek brinna, vi ser hur segern över döden vanns,
ett hjärta genomstunget av en lans, vi ser en ström av blod och vatten rinna.

Mysterium i helig tystnad skådat, i broderskärlek levt var dag i tro,
tillbedjan, lovsång, enhet med vår Gud.

Hell dig, hell dig, som Herren högt benådat, din rosenkrans jag ber med barnets ro.
Välsignad du... ej tystnar bönens ljud.