söndag 24 mars 2013

Palmsöndag


Må vi som hyllar Kristus i dag inte förråda Honom på långfredagen. Må våra ord och hyllningar alltid vara till den Korsfästes ära...

onsdag 20 mars 2013

Jesu lidande och vår synd

Hittade en bra artikel på nätet som jag vill dela med mig av. Den finns här (på engelska).

söndag 17 mars 2013

tisdag 12 mars 2013

Konklaven

Konklaven börjar i dag! Kom, enighetens helige Ande! Kom! Låt oss snart höra orden Habemus papam!

söndag 10 mars 2013

Laetare

I dag firar vi fjärde söndagen i fastan, denna söndag som kallas Laetare, gläd dig.

"Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje" (Jes 65:18)

Gläd er alltså i Herren, lägg bort all sorg och jubla. Herren är med oss, Han överger oss aldrig, Han lämnar oss aldrig ensamma. Han leder oss och bär oss. Vare sig vi känner det eller inte.

Glädjen finns alltid där, på djupet, även i mörkret. Glädjen över förlåtelsen, över frälsningen, över barnaskapet. Glädjen över Hans alltför stora Barmhärtighet. Glädjen över Hans slösande godhet. Glädjen över den heliggörande Nåden.

PS: en liten påminnelse... Novenan till st Josef börjar i dag.

tisdag 5 mars 2013

Kärlek till min Moder Kyrkan

Jag älskar min Moder Kyrkan. Jag älskar att hon är grundad av Herren Jesus. Jag älskar att hon har sju sakrament som ger mitt andliga liv näring. Jag älskar speciellt bikten. Att konkret få höra att mina synder är förlåtna är de underbaraste orden. Jag älskar att Herren ger Sig åt oss i kommunionen och att vi får ge oss till Honom. Jag älskar att vi har ett magisterium och jag älskar att jag får vara med och be om en ny påve. Jag älskar att vi har en mor i Maria. Jag älskar att vi har de heligas gemenskap.

Och jag är djupt tacksam över att jag får vara en levande lem i Kyrkan.

fredag 1 mars 2013

Sede vacante

Benediktus har lämnat Rom. Staden står utan biskop och Kyrkan utan påve. Sedesvakans råder och Kyrkan vakar i bön. Jag förenar mina fattiga böner med min Moder Kyrkan i väntan på att kardinalerna ska samlas och välja en ny påve.

I går, innan han avgick, lovade Benediktus den nye påven lydnad. Vilket fantastiskt uttryck för ödmjukhet! Vilket exempel för världen i tjänande! Benediktus har lärt världen mer än alla andra ledare sammantaget.

Min beundran för denna man ökar för varje dag som går!