söndag 10 mars 2013

Laetare

I dag firar vi fjärde söndagen i fastan, denna söndag som kallas Laetare, gläd dig.

"Nej, gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje" (Jes 65:18)

Gläd er alltså i Herren, lägg bort all sorg och jubla. Herren är med oss, Han överger oss aldrig, Han lämnar oss aldrig ensamma. Han leder oss och bär oss. Vare sig vi känner det eller inte.

Glädjen finns alltid där, på djupet, även i mörkret. Glädjen över förlåtelsen, över frälsningen, över barnaskapet. Glädjen över Hans alltför stora Barmhärtighet. Glädjen över Hans slösande godhet. Glädjen över den heliggörande Nåden.

PS: en liten påminnelse... Novenan till st Josef börjar i dag.