fredag 22 mars 2013

Ödmjukhet

På skärtorsdagen kommer påven att fira mässan i ett ungdomsfängelse i Rom, inte i en vacker basilika i Vatikanen. Han tar med sin vana från tiden som ärkebiskop i Buenos Aires. Han visar verkligen ödmjukhet... I skärtorsdagens mässa tvättar prästen, och även påven, fötterna på några personer som representerar apostlarna. Så gjorde Jesus, så gör Kyrkan.

Jag träffade en gång en präst som inte ville tvätta fötter. Han sa: jag tvättar fötter i biktstolen... Jag hoppas den prästen känner sig träffad av påvens tjänande och ödmjuka kärlek...

Vår påve är en påve att efterfölja, inte bara att lyssna till.