söndag 24 mars 2013

Palmsöndag


Må vi som hyllar Kristus i dag inte förråda Honom på långfredagen. Må våra ord och hyllningar alltid vara till den Korsfästes ära...