söndag 7 april 2013

Barmhärtighetens söndag

Världen har aldrig varit i större behov av Guds Barmhärtighet. Ös ur Hans Barmhärtighets källa! Öppna dig för Hans godhet och sprid den över världen. Ge inte upp hoppet utan förtrösta på Hans Barmhärtiga Kärlek till dig personligen och till hela världen. Hans tålamod med oss ger aldrig upp. Hans Kärlek överflödar.

Jesus, jag förtröstar på Dig!