söndag 21 april 2013

Den Gode Herdens söndag

I dag firar Kyrkan den Gode Herdens söndag och det är en bönedag för präst- och ordenskallelser. Världen är i desperat behov av det vittnesbörd som goda präster, munkar och nunnor ger. Världen är i desperat behov av helgade själar som offrar allt för att följa Lammet som är vår Herde.

Vi är Hans folk och får i Hans hjord (Ps 95:7). I dag vill folk vara självständiga, fria, obundna. De vill inte vara får i en hjord. En sådan bild ses som negativ och förnedrande. Men det beror på att de inte känner Herden. Om de visste vem Han är, om de kände Honom, skulle de följa Honom med glädje.

Men varför känner världen inte Herden, vår Herre Jesus Kristus? Jag tror att det beror på att vi kristna inte är tillräckligt bra exempel på hur kristna ska vara. Världen ser våra fel, inte våra goda gärningar. De ser inbördes käbbel, de ser våra synder och därför tror de inte. Vi är inte heliga. Vi är inte goda. Därför lär de inte känna Herden.

Kära kristna bröder och systrar, låt oss följa Lammet som är vår Herde och låta oss formas och helgas av Honom, så att världen kan tro. Låt oss alla dagar, men i dag speciellt, be om goda kallelser. Världen behöver det, även om hon inte förstår det själv...