måndag 1 april 2013

Kristus är uppstånden!

Kristus är sannerligen uppstånden! Må påskens glädje flöda över era själar, ge er Tro näring och fördjupa er trohet och lydnad mot Herren och Hans Kyrka!


Lovad, ärad, prisad vare Herrens Uppståndelse! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Håll alltid blicken fäst vid Jesus, den Uppståndne. Låt aldrig blicken vandra utan håll fast vid Honom i med- och motgång!