fredag 31 maj 2013

Jungfru Marias besök

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias besök hos Elisabeth. När hon blivit gravid söker hon upp sin släkting Elisabeth som också är gravid. Jag förstår om hon hade behov av att prata om det som hänt, och det måste ha varit en omtumlande tid för både Maria och hennes familj.

I Lukasevangeliet (Luk 1:39-56) står om Marias besök hos Elisabeth. Här har vi Elisabeths ord som vi använder i bönen Ave Maria: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Elisabeth kände inte till Barnets namn (det gör vi), men hon vet vem Barnet är: hennes Herre. Hon går också före Kyrkan i det att hon prisar Maria salig för hennes tro, precis som vi gör.

Elisabeths hälsning, fylld av Anden, lockar fram en lovsång ur Marias hjärta: Magnificat, min själ prisar Herrens storhet. Maria förstår genom den helige Ande vad detta innebär: att hon kommer att prisas salig för sin tro och det som Herren gör med henne. Hon inser att hon kommer att stå som förebild för alla kristna i alla tider, men hon vet också att det är Herrens verk, inte hennes. Här har vi sann ödmjukhet: att inse sin storhet, men veta att det är Herrens verk och inte mitt eget. Maria döljer inte vad Gud gjort med henne och hon prisar Honom för det stora verk Han gör.

Vi har mycket att lära av Maria. Hon går före oss på Trons väg.


torsdag 30 maj 2013

Corpus Christi

Högtiderna avlöser varandra under denna tid. I dag är det egentligen Corpus Christi men i Sverige firar vi den på söndag. Fast det finns ingen anledning att låta bli att fira den i dag också. Jag tänkte fira den genom att i tystnad tillbe Jesus närvarande i tabernaklet... Så nära oss, så kärleksfullt vakande, så ömsint i Sin närvaro... Så god i Sin ödmjukhet...

Jesus, närvarande i alla katolska kyrkors tabernakel, vi faller ner och tillber Dig! Förbarma Dig över oss!


fredag 24 maj 2013

Maria Auxiliadora

I dag firar Kyrkan Maria Auxiliadora, dvs Maria, de kristnas hjälp, som hon kallas i den Lauretanska litanian. Innan jag åkte till Bolivia kände jag inte till denna devotion. I La Paz finns en vacker kyrka som heter  Maria Auxiliadora. Hon är salesianernas Maria. Salesianerna tar hand om, fostrar och skolar barn.

Maria har alltid varit den som hjälper mig. I alla mitt livs kringelkrokar har hon stått mig bi och vakat vid min sida. Utan henne, var skulle jag vara...? Hon var där ständigt, påminde mig om Vägen som leder till Sanningen och Livet... Hon är fortfarande där, med en moders tålamod med ett olydigt barn och mjuka modershänder som smeker och leder rätt.

Min tacksamhet mot henne är stor, mycket stor!

onsdag 22 maj 2013

Sankta Rita

I dag firar Kyrkan den heliga Rita. Hon är de hopplösa fallens skyddshelgon och därför mig mycket kär. Catholica (detta underbara förlag!) har gett ut en fin liten bok om henne som går att beställa här för en billig penning. Och när du ändå håller på att beställa, så ta en tur bland alla deras andra underbara böcker!
måndag 20 maj 2013

Grönt

Nu börjar tiden 'under året' i Kyrkans år. Påskljuset ställs undan, den vita mässhaken byts ut mot den gröna och det blir vardag igen. Den 50 dagar långa påsktiden är slut. I stället för Regina Caeli ber vi Angelus igen.

Nu börjar dock högtidernas tid: Heliga Trefaldighet (26/5), Corpus Christi (2 juni i Sverige), Jesu Hjärta (7/6), Marias Obefläckade Hjärta (8/6). Den ena underbara festen efter den andra!

Vår Moder Kyrkan visste vad hon gjorde när hon gav oss kyrkoåret!

Lovad vare Jesus Kristus!


söndag 19 maj 2013

Pingst

Kom, helige Ande! Kom och uppfyll oss! Kom och inspirera oss! Kom och vägled oss! Gör oss levande! Gör oss goda! Gör oss heliga!


lördag 18 maj 2013

Pingstafton

I dag är det sista dagen på årets pingstnovena. I väntan på Andens ankomst kan vi läsa de nordiska biskoparnas minikatekes om Anden

Kom, o helige Ande! Inspirera, upplys, vägled oss! 


onsdag 15 maj 2013

Kyssa människornas sår

""Det finns en populär åsikt om att en människas hemligheter på ett sannare sätt beskriver henne. Detta är för det mesta fel. Att skildra källaren i ett hus är inte det sannaste sättet att skildra huset.

Människorna är registrerade, bevakade, beskattade, utnyttjade, åtgärdade, drabbade, manipulerade, bedragna, lurade, kuvade, fängslade, torterade, dödade. Det räcker inte med allt detta. De skall bli avslöjade också. Åt helvete med det. Vem skall älska dem? Om också konstnärer och författare börjar leka polis och domstol, vem blir då kvar att kyssa människornas sår? Vem skall förvandla dessa sår till blommor?" (Theodor Kallifatides, Mödrar och Söner).

Jag vet Vem som kysser människornas sår. Jag vet Vem som förvandlar såren till blommor...


torsdag 9 maj 2013

Kristi himmelsfärd

Kristi himmelsfärd är en högtid som få förstår. Varför fira att Jesus lämnat oss? Faktum är att Han inte lämnat oss. Han är kvar hos oss. Han är ju Gud och det finns ingen plats i hela universum där Han inte finns. Han är också närvarande hos oss i Brödet som bryts i kyrkan och i tabernaklen i varenda katolsk kyrka i hela världen. Han är lika närvarande som Han var för apostlarna. Enda skillnaden är att vi inte kan se Honom med våra fysiska ögon, bara med Trons ögon. Som lärjungarna som vandrade till Emmaus kan vi känna igen Honom i det brutna Brödet (Luk 24:13-35).

Så här ber vi i dagens kollektbön.

"Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela Kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före."

Där Han är, dit ska vi också komma. Kroppen ska vara där Huvudet är. Genom dopet är vi en del av Kristi Kropp som är Kyrkan. Hans himmelsfärd ger oss oss hopp.

Men så länge vi är kvar på jorden lever vi i hoppet, utan att skåda (1 Kor 13:12).

onsdag 8 maj 2013

Vår Fru av Pompeii

Det berättas att i en by vid Vesuvios sluttningar fanns ingen präst vid mitten av 1800-talet, kyrkan stod övergiven och förföll och folket levde inte sin tro. Den helige Bartolo Longo kom dit 1872. När han märkte hur det stod till började han uppmana och uppmuntra folket att be Rosenkransen. Han lyckades övertala några att hjälpa honom att restaurera kapellet och de började be Rosenkransen. Först några, sedan fler och fler. Det andliga livet i byn vitaliserades.

Bilden av Vår Fru av Pompeii fick Bartolo Longo från Neapel. Bilden föreställer Guds Moder som ger Rosenkransen till den helige Dominikus och Katarina av Siena. (Ursprungligen var det Sta Rosa de Lima på bilden men vid restaureringen bytte konstnären ut henne mot Katarina.)

Vår Fru av Pompeii firas i dag den 8 maj.

Vår Fru av Pompeii, Rosenkransens Drottning, be för oss!


måndag 6 maj 2013

Maj, Marias månad

Maj är traditionellt Marias månad i Katolska Kyrkan. Denna månad ligger fokus på henne som trodde (Luk 1:45). Henne som alla släkten prisar salig (Luk 1:48). Hon fick frågan om hon ville föda Universums Skapare och Herre och hon svarade i tro ja. Utan henne ingen Jesus, utan henne inget Kors, utan henne ingen frälsning. Gud gjorde Sig beroende av denna kvinnas omsorg. Jag gör detsamma...

Maria, liksom Jesus lägger jag mitt liv i dina goda modershänder. Mitt liv tillhör dig. Led mig, beskydda mig. Om jag lägger min hand i din kan jag inte gå vilse.

onsdag 1 maj 2013

St Josef Arbetaren

I dag, den första maj, firar Kyrkan st Josef Arbetaren. Vår kyrka här i Köping heter st Josef Arbetaren, så vi har patronatsfest i dag! Det är mässa kl 11 och därefter fest med mat och goda bakverk (i överflöd om jag känner mina katolska systrar rätt..!)

St Josef framstår mer och mitt som mitt favorithelgon. Han är skyddspatron för oss här i Köping, för de döende, för hela Kyrkan osv. Som den heliga Teresa av Avila sade så är st Josef behjälplig i alla situationer. Andra helgon har sina 'specialområden' men st Josef hjälper med allt. Han är det helgon jag talar mest med (undantaget Guds Moder, som jag går till med allt). 

I dag börjar också maj, Marias månad, så det blir daglig Rosenkrans i kyrkan. Fast jag ber redan Rosenkransen dagligen... Det har blivit ett behov, faktiskt. Det är en bön jag aldrig tröttnar på. Den är ständig ny och fräsch. Och den förändrar liv!