fredag 10 maj 2013

25 år

I stor glädje och tacksamhet firar jag i dag 25 år som katolik! Den 10 maj 1988 blev jag upptagen i Kyrkans  fulla gemenskap av pater Erwin Bischofberger SJ i sta Eugenia. Gläds med mig!