fredag 31 maj 2013

Jungfru Marias besök

I dag firar Kyrkan Jungfru Marias besök hos Elisabeth. När hon blivit gravid söker hon upp sin släkting Elisabeth som också är gravid. Jag förstår om hon hade behov av att prata om det som hänt, och det måste ha varit en omtumlande tid för både Maria och hennes familj.

I Lukasevangeliet (Luk 1:39-56) står om Marias besök hos Elisabeth. Här har vi Elisabeths ord som vi använder i bönen Ave Maria: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Elisabeth kände inte till Barnets namn (det gör vi), men hon vet vem Barnet är: hennes Herre. Hon går också före Kyrkan i det att hon prisar Maria salig för hennes tro, precis som vi gör.

Elisabeths hälsning, fylld av Anden, lockar fram en lovsång ur Marias hjärta: Magnificat, min själ prisar Herrens storhet. Maria förstår genom den helige Ande vad detta innebär: att hon kommer att prisas salig för sin tro och det som Herren gör med henne. Hon inser att hon kommer att stå som förebild för alla kristna i alla tider, men hon vet också att det är Herrens verk, inte hennes. Här har vi sann ödmjukhet: att inse sin storhet, men veta att det är Herrens verk och inte mitt eget. Maria döljer inte vad Gud gjort med henne och hon prisar Honom för det stora verk Han gör.

Vi har mycket att lära av Maria. Hon går före oss på Trons väg.