torsdag 9 maj 2013

Kristi himmelsfärd

Kristi himmelsfärd är en högtid som få förstår. Varför fira att Jesus lämnat oss? Faktum är att Han inte lämnat oss. Han är kvar hos oss. Han är ju Gud och det finns ingen plats i hela universum där Han inte finns. Han är också närvarande hos oss i Brödet som bryts i kyrkan och i tabernaklen i varenda katolsk kyrka i hela världen. Han är lika närvarande som Han var för apostlarna. Enda skillnaden är att vi inte kan se Honom med våra fysiska ögon, bara med Trons ögon. Som lärjungarna som vandrade till Emmaus kan vi känna igen Honom i det brutna Brödet (Luk 24:13-35).

Så här ber vi i dagens kollektbön.

"Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela Kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före."

Där Han är, dit ska vi också komma. Kroppen ska vara där Huvudet är. Genom dopet är vi en del av Kristi Kropp som är Kyrkan. Hans himmelsfärd ger oss oss hopp.

Men så länge vi är kvar på jorden lever vi i hoppet, utan att skåda (1 Kor 13:12).