måndag 6 maj 2013

Maj, Marias månad

Maj är traditionellt Marias månad i Katolska Kyrkan. Denna månad ligger fokus på henne som trodde (Luk 1:45). Henne som alla släkten prisar salig (Luk 1:48). Hon fick frågan om hon ville föda Universums Skapare och Herre och hon svarade i tro ja. Utan henne ingen Jesus, utan henne inget Kors, utan henne ingen frälsning. Gud gjorde Sig beroende av denna kvinnas omsorg. Jag gör detsamma...

Maria, liksom Jesus lägger jag mitt liv i dina goda modershänder. Mitt liv tillhör dig. Led mig, beskydda mig. Om jag lägger min hand i din kan jag inte gå vilse.