söndag 19 maj 2013

Pingst

Kom, helige Ande! Kom och uppfyll oss! Kom och inspirera oss! Kom och vägled oss! Gör oss levande! Gör oss goda! Gör oss heliga!