lördag 18 maj 2013

Pingstafton

I dag är det sista dagen på årets pingstnovena. I väntan på Andens ankomst kan vi läsa de nordiska biskoparnas minikatekes om Anden

Kom, o helige Ande! Inspirera, upplys, vägled oss!