onsdag 8 maj 2013

Vår Fru av Pompeii

Det berättas att i en by vid Vesuvios sluttningar fanns ingen präst vid mitten av 1800-talet, kyrkan stod övergiven och förföll och folket levde inte sin tro. Den helige Bartolo Longo kom dit 1872. När han märkte hur det stod till började han uppmana och uppmuntra folket att be Rosenkransen. Han lyckades övertala några att hjälpa honom att restaurera kapellet och de började be Rosenkransen. Först några, sedan fler och fler. Det andliga livet i byn vitaliserades.

Bilden av Vår Fru av Pompeii fick Bartolo Longo från Neapel. Bilden föreställer Guds Moder som ger Rosenkransen till den helige Dominikus och Katarina av Siena. (Ursprungligen var det Sta Rosa de Lima på bilden men vid restaureringen bytte konstnären ut henne mot Katarina.)

Vår Fru av Pompeii firas i dag den 8 maj.

Vår Fru av Pompeii, Rosenkransens Drottning, be för oss!