fredag 28 juni 2013

Vems dom betyder något i slutändan?

Människor har åsikter om dig. Om hur du ser ut, vad du gör, hur du lever. En del tycker att du är bra, andra tycker att du är en idiot. En del hyllar dig, andra dömer dig. Men deras dom, vare sig positiv eller negativ, betyder ingenting i slutändan. Det är En Annan som ska döma dig en dag. En som ser på dig med kärlek och som i samma kärlek vill hjälpa dig att komma till rätta med dina problem och negativa sidor.

Så bry dig inte om andras domar. Håll dig till den ende sanne Domaren Jesus Kristus. Låt det andra passera...

onsdag 19 juni 2013

Aldrig övergiven

I alla livets omständigheter är Gud med dig. Han överger dig aldrig. Inte ett ögonblick eller en händelse i ditt liv faller utanför Hans plan för dig. Till och med synden har Han räknat med. Alla livets konsekvenser finns medräknade.

Padre Pio sa (översatt till engelska): pray, hope and don't worry. Be varje dag, förtrösta på Jesus och oroa dig inte. Och som min kära Julian of Norwich sa: all shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well.

Var lugn. Ditt liv är i större och mäktigare händer än dina...

torsdag 13 juni 2013

St Antonius av Padua

Vissa helgon bara älskar man och litar på direkt. St Antonius av Padua är ett sådant helgon. Han firas i dag. Om du tappat bort något, be honom om hjälp. Han hittar det åt dig. Det är min erfarenhet i alla fall...


fredag 7 juni 2013