onsdag 19 juni 2013

Aldrig övergiven

I alla livets omständigheter är Gud med dig. Han överger dig aldrig. Inte ett ögonblick eller en händelse i ditt liv faller utanför Hans plan för dig. Till och med synden har Han räknat med. Alla livets konsekvenser finns medräknade.

Padre Pio sa (översatt till engelska): pray, hope and don't worry. Be varje dag, förtrösta på Jesus och oroa dig inte. Och som min kära Julian of Norwich sa: all shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well.

Var lugn. Ditt liv är i större och mäktigare händer än dina...