lördag 1 juni 2013

Trohet

I dag börjar juni, Jesu Hjärtas månad. Enligt våra kaldeiska kvinnor är Jesu Hjärtas månad 33 dagar lång (för de 33 år Jesus levde på jorden). Även denna månad kommer de dagligen till kyrkan för att be Rosenkransen, precis som de gjort under maj. Deras trohet är inspirerande, deras kärlek till Jesus och Maria smittande.

Mina mödrar och systrar i tron, jag låter deras tro fylla mig och deras bön bära mig...