fredag 28 juni 2013

Vems dom betyder något i slutändan?

Människor har åsikter om dig. Om hur du ser ut, vad du gör, hur du lever. En del tycker att du är bra, andra tycker att du är en idiot. En del hyllar dig, andra dömer dig. Men deras dom, vare sig positiv eller negativ, betyder ingenting i slutändan. Det är En Annan som ska döma dig en dag. En som ser på dig med kärlek och som i samma kärlek vill hjälpa dig att komma till rätta med dina problem och negativa sidor.

Så bry dig inte om andras domar. Håll dig till den ende sanne Domaren Jesus Kristus. Låt det andra passera...