måndag 22 juli 2013

Hopp




Varje helgon har ett förflutet, varje syndare en framtid. Det kristna hoppet förkroppsligat i den heliga Maria Magdalena som vi firar i dag. 

Tacksam.