söndag 20 oktober 2013

Kärlek till mamma

Katoliker kallar Maria Guds Moder. Hon är mor till Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa. Han är en och inte delad och därför kan hon med rätta kallas Guds Moder. Men hon är inte bara Guds Moder. Hon är vår mor också. Ja, många katoliker har en så nära relation till henne att vi kallar henne MAMMA. I vissa fall är hon oss närmare än vår egen biologiska mor. Till Maria går vi i glädje och i sorg. Till Maria vänder vi oss när livet plågar oss och när vi känner oss ensamma. Ibland tillåter Gud att vi inte känner Hans Närvaro (trots att Han är hos oss) och då finns Maria där och tröstar oss. Genom livets alla omständigheter håller hon oss i handen, pekar på Jesus och säger: 'Gå till Honom. Gör det Han säger åt er'. Ja, hon inte bara håller oss i handen och leder oss fram. Hon håller oss i famnen och gungar oss, som en mor gungar sitt gråtande barn, och tröstar och lugnar.

Hon är en verklig mor och kärleken till henne och hennes kärlek till mig leder mig tillbaka till den rätta vägen när jag har irrat mig bort. Jag skulle aldrig kunna vara med i en kyrka som glömmer henne, för vad är ett hem utan moderskärleken?

Maria, älskade mamma, välsignad vare Gud för att Han skapat dig, för att Han gett oss dig! Jag ska alltid hålla fast vid din hand.