måndag 14 oktober 2013

Rosenkransen

Oktober är rosenkransmånaden i Katolska Kyrkan. Olika månader har olika teman, t.ex handlar maj om Maria och juli om Jesu Dyrbara Blod. (Här kan man leta sig fram till alla månaders tema)

I oktober är alltså temat Rosenkransen. Rosenkransen är en bön med lång tradition i Kyrkan. Den har betts i mer eller mindre nuvarande form sedan 1200-talet och förknippas med den helige Dominikus. Det berättas att jungfru Maria ska ha gett Rosenkransen till Dominikus som ett vapen i hans kamp mot kätterier. Många katoliker ber Rosenkransen dagligen i kampen mot 'kätterier' i sina egna andliga liv. Vad menar jag med det? Jo, att Rosenkransen hjälper den troende att evangelisera sig. Denna böneform består till det yttre av vissa böner som upprepas ett bestämt antal gånger, men samtidigt som man ber dessa böner mediterar man över händelser i Jesu och Marias liv, så som de berättas i Bibeln. Det är en djupt evangelisk bön och om man troget ber den blir man alltmer bekant med Evangeliet och Kyrkans lära. Det sägs att syndare som ber Rosenkransen inte kan annat än omvända sig. Att be Rosenkransen är att gå i Marias skola för att lära sig vad som behagar Jesus och man lär sig rätt så snart att Han alltid vill ha mer. Han vill ha allt. Jag menar allt. Han har visserligen ett oändligt tålamod, men Han vill verkligen ha allt. Så det är farligt att be Rosenkransen... om man inte är beredd på att låta den gamla människan dö...

Denna böneform har varit försummad under tiden efter Andra Vatikankonciliet. Man har tyckt att det är en simpel bön utan värde i dagens samhälle, men till min stora glädje börjar många katoliker tänka om. Rosenkransen blir vanligare igen. Alltfler ber den. Alltfler propagerar för den. På Facebook (detta utmärkta evangelisationsverktyg!) finns flera grupper på alla möjliga språk som handlar om Rosenkransen. Jag har vänner som går ut på gatorna (i USA) och delar ut rosenkransar och lär folk att be den. Det är en verkligt positiv utveckling.

Många helgon har talat sig varma för Rosenkransen också. Padre Pio t.ex. Han kallade den sitt vapen. 

Gör som Padre Pio! Beväpna dig! Ta din rosenkrans! Bär den! Be den! Uppmana andra att göra detsamma!

Maria kommer att följa din möda med välsignande modersblickar och stödjande modershänder.