lördag 2 november 2013

Alla själars dag

I dag är det alla själars dag, den dag då vi särskilt ägnar oss åt att be för de avlidna. Detta är en sak som många protestanter/frikyrkliga har svårt att förstå. Utan tron på skärselden är denna dag verkligen svår att förstå. För dem som bara tror på himmel och helvete är bön för de döda obegriplig. Men om man som katoliker gör tror på en rening efter döden är denna dag helt underbar. Vi som är kvar på jorden kan hjälpa dem i skärselden med våra böner. Solidariteten och syskonkärleken i Kyrkan försvinner inte bara för att någon dör.

Men skärselden står ju inte nämnd i Bibeln, invänder protestanten/den frikyrklige. Ordet skärseld finns inte i Bibel, det är sant. Ordet Bibeln finns inte heller där, och inte Treenigheten heller... Men skärselden finns ändå med. Kyrkan ser skärselden bl.a. i 1 Kor 3:15 och Judas 23.

För mig, som dagligen ser vad synden gör i mitt liv och kämpar med den, är skärselden en källa till glädje och hopp och jag ber dagligen för både döende och döda. Jag förlitar mig på att mina katolska syskon även kommer att be för mig när den dagen kommer. Kyrkan tar hand om de sina ända in i evigheten.
Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen.