onsdag 27 november 2013

Den Mirakulösa Medaljongen

År 1830 visade sig jungfru Maria för en nunna i Paris. Nunnan hette Catherine Labouré och jungfru Maria sa till henne att låta prägla en medaljong med en bild av Jungfrun med utsträckta händer som det kommer strålar ur. Den medaljongen, lovade Guds Moder, skulle hjälpa till att förmedla Guds Nåd till Hans behövande barn. Genast började folk som bar medaljongen att omvända sig och mirakler inträffade. Därav kom namnet Den Mirakulösa Medaljongen. Till medaljongen hör en kort bön: O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.

Strålarna som kommer ur Jungfruns händer visar att hon är det som på engelska kallas Mediatrix of all Grace, dvs Nådens förmedlarinna. Guds Nåd förmedlas genom hennes goda modershänder. Detta är, det vet jag, en stötesten för protestanter/frikyrkliga, men det är min egen personliga erfarenhet att så är fallet. Maria, vår goda Moder, är en ren kanal för Guds Nåd och omsorg om Sina barn. Guds Faderskärlek blir inte sämre genom att den passerar genom Marias goda modershänder. Såsom barn blir vi omhändertagna av både Gud vår Fader och Guds, och vår, moder Maria. Jag är djupt tacksam för detta.

Jag bär alltid denna medaljong. Jag är inte ute efter spektakulära mirakler, utan ber bara om kraft att leva min tro i vardagen och att få vara ett vittne om Guds Barmhärtighet och Marias omsorg om Guds och sina barn.

O Maria, älskade Moder, avlad utan synd, be för oss, dina omhuldade och omhändertagna barn, som tar vår tillflykt till dig och låter dig leda oss till din Son.