lördag 23 november 2013

Livets villervalla

Vi har gärna en bild av livet som en raksträcka som leder uppåt och framåt genom framsteg och utveckling. I mitt eget liv har jag en helt annan erfarenhet. Mitt liv har gått i kringelkrokar upp och ner, fram och tillbaka. Misstag, synder (ångrade, biktade och botade), glädjeämnen och välsignelser har följt på varandra. Ibland har det känts som om livet går bakåt. Ibland har jag varit lycklig, ibland djupt olycklig. Där har funnits, och finns, både högt och lågt.

Men ibland kommer man till en insikt där man kan se sammanhangen. Livets vägar sammanstrålar i en punkt och någon, eller någon, kommer i ens väg och man ser varför Herren har tillåtit vissa saker och vilken nytta man har av det svåra i livet. Allt faller på plats och vägen framåt blir klarare och själen styrkt.

Just nu befinner jag mig i en sådan punkt. Jag inser varför Gud tillåtit vissa saker som har skadat mig i stunden, men som i längden ger mig en sannare bild av mig själv och, ja, mer ödmjukhet. Genom livets villervalla knådas vi av Krukmakarens händer för att vi ska bli ett vackert kärl som kan bära livet.

Tacksamhet fyller mitt hjärta denna morgon...