tisdag 31 december 2013

Ett välsignat nytt år

År 2013 går mot sitt slut och det nya närmar sig. I det gamla årets sista stunder brukar man göra en sammanfattning av året. Vad har 2013 fört med sig? Vad har jag gjort? Vad har hänt?

Som alltid har det varit en blandning av högt och lågt, av glädje och smärta. För min del har det inneburit en del sorg: människor jag älskar har avlidit och jag har brutit kontakten med en person jag trodde var min vän. Det har också funnits glädje och kärlek: nya människor har kommit in i mitt liv och jag slutar det gamla året med att känna mig mer älskad än jag någonsin varit. Så för mig slutar 2013 i jubelklang och jag ser med förväntan fram mot 2014.

Till dig som läser detta vill jag säga: jag önskar dig allt gott för det nya året och en försonande blick för det gamla. Må Gud välsigna dig och alla de dina under 2014, må all lycka tillfalla dig och må Jesus, Maria och Josef alltid vaka över dig!


söndag 29 december 2013

Biskop Anders vigningsdag

Denna dag 1998 blev Anders Arborelius vigd till biskop i katolska domkyrkan på Söder i Stockholm. Jag var där med yngste sonen (4 månader) på armen. Vi blev välsignade av inte mindre än 4 biskopar!

Denna dag är mina böner särskilt för vår gode biskop.


lördag 28 december 2013

De oskyldiga barnen

I dag, under juloktaven, firar Kyrkan de oskyldiga barnen i Betlehem som mördades av Herodes. Kyrkan tvekar inte att kalla dessa barn för martyrer, trots att de inte medvetet och frivilligt offrat sina liv för Kristus.

I dag dödas oskyldiga barn i moderlivet och deras enda 'brott' är att de finns till. Det som är den första mänskliga rättigheten, rätten till liv, nekas dem och deras liv förvägras dem. Det talas till och med om detta som en rättighet.

Hur kan det vara en rättighet att ta en annan människas liv..? Jag förstår inte...

Herre, de oskyldiga barnen som dödas innan de fått födas, ta emot dem i Din Famn. Låt dem bäras i Din Moders famn i evigheten. Låt världen förstå vilken orätt den gör. Herre, förbarma Dig...

söndag 22 december 2013

O jordens Konung

"O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan som du danat av jorden."

(Antifon till Magnificat i tidegärden 22 december)

Lyssna på den här.


lördag 21 december 2013

O soluppgång

"O soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga."

(antifon till Magnificat i tidegärden 21 december)

Lyssna på den här.


fredag 20 december 2013

O Davids nyckel

"O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar, och ingen kan tillsluta, du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga."

(antifon till Magnificat i tidegärden 20 december)

Lyssna på den här

.

torsdag 19 december 2013

O Jesse telning

"O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte."

(antifonen till Magnificat i tidegärden 19 december)

Lyssna på den här.


onsdag 18 december 2013

Kristus, Kyrkan och den kristne

Ur en meditation av Johannes av Fécamp. Andra läsningen i läsningsbönen 18 december.

"O du Guds outsägliga och innerliga barmhärtighet! O du väldiga godhet, som mer än allt annat är värd vår tacksamhet! För att friköpa tjänaren utgav du Sonen. Gud blev människa, för att befria den skyldige. Visheten förenade sig med den mänskliga naturen, för att uppfostra den mänskliga dårskapen.

Jag välsignar ditt heliga namn och tackar dig av allt mitt hjärta. För att upplysa oss i vår okunnighet, värdigades du från himlen sända oss en mästare, ett ljus och en nådefull lärare som skulle lära oss hela sanningen och visa ödmjukhetens och kärlekens och alla dygders väg. Ty han kom och lärde oss genom sitt ord och sitt föredöme att undfly den innevarande tidsåldern, att med allt hjärta söka den tillkommande, att förakta världslig ära, att motstå lasterna, att trampa djävulen under fötterna, att möda oss i goda verk, att ivrigt åstunda det himmelska och att med all hängivenhet tjäna dig, vår Gud, allena.

Jag tackar dig, du förlåtande Herre, som sänt den store herden, för att han skulle uppsöka det får som var förlorat. Ty den ödmjuke och gode herden uppsökte det som var vilsegånget, och sedan han funnit det bar han det på sina axlar till fårahuset.

Jag tackar dig, mildaste och nådigaste Gud, du som älskar människorna och som utvalde modern Kyrkan i Kristus förrän världens grund var lagd till att i kärleken vara helig och ostrafflig inför dig. Denna ärorika Kyrka, som är utan minsta fläck och skrynkla, -ty av den som hon renats har hon också återlösts - denna starka kvinna som är prydd med alla dyrbara smycken och såsom den skönaste brud är klädd i gyllene skrud, henne förenade Herren Kristus, den himmelske brudgummen, med sig och henne värdigades han ta till hustru.

Jag tackar dig, helige Fader, allsmäktige, evige Gud, du som för vår frälsnings skull lät din Son, alltings skapare, antaga kött och gå in under korset. Ty för vår skull trädde han in i Jungfruns sköte. Där blev han för vår skull människa, där antog han människornas natur - utan deras skuld. Sin kropp gjorde han till ett offer för oss, och fastän han var utan synd frambar han den som en offergåva för syndare, en offergåva som var i stånd att dö av ödmjukhet och som kunde rena på grund av sin rättfärdighet."

O Adonai

"O Adonai, Gud som leder Israel, Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet."

(antifonen till Magnificat i tidegärden den 18 december)

Lyssna på den här.tisdag 17 december 2013

O eviga Vishet

"O eviga Vishet, du som utgått ur den Högstes mun, du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. Kom och lär oss vishetens väg!"

(antifonen till Magnificat i tidegärden den 17 december)

Lyssna på den här.

söndag 15 december 2013

Gaudete

Tredje söndagen i advent heter Gaudete, gläd dig. Jag önskar dig en glädjefylld söndag, fylld av ljus och godhet!


lördag 14 december 2013

Johannes av Korset

I dag firar Kyrkan den helige Johannes av Korset, Karmels reformator, mystiker, författare osv. Här finns mer om honom (på norska).

När jag befinner mig i andlig torka minns jag alltid hans ord: "Min själ har blivit förtorkad, ty den glömde att söka sin näring i Dig". Min fader st Johannes får alltid proportionerna att bli de rätta, och prioriteringarna likaså...


fredag 13 december 2013

Kallad till ljuset

Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag. Läsning för 13 december:

"Gud är ljus... inget mörker finns i honom" skriver Johannes i sitt första brev (1:5). Och Paulus skriver att Gud "bor i ett ljus som ingen kan nalkas" (1 Tim 6:16).

Du kan inte nalkas ljuset, men ljuset nalkas dig, i Kristus. När Gud blir människa kommer det gudomliga ljuset in i världen och lyser över alla människor. Detta är den stora händelsen i människohistorien: det gudomliga livet, det fullkomliga och ouppnåeliga ljuset, har lämnat gudomens sköte och blivit synligt bland oss i Jesu Kristi person.

"Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus" (1 Pet 2:9). Att ljuset har kommit till dig får konkreta följder för ditt liv. Men endast om du verkligen tar emot det och låter det upplysa ditt mörker. Lever du inte i Kristus, håller du dig inte nära honom, kommer du inte att märka något av hans ljus och värme.

Världens stora, ofattbara tragik är att den inte tar emot ljuset. Alltsedan begynnelsen står mörkret mot ljuset. Mörkret är just förnekandet och förkastandet av Kristus som världens ljus. Liksom ljuset är utstrålningen från den gudomliga sanningen är mörkret en fruktansvärd ansträngning för att förkväva ljusets verkningar.

Skådeplatsen för denna kamp är människans själ. Det är smärtsamt att konstatera att så mycket inom oss och runtom oss tycks förbli avvisande mot ljuset. Världen har inte tagit emot honom, hans egna förkastar honom och älskar mörkret mer än ljuset.

Ändå får vi tro på ljusets oövervinnerliga makt. "Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:5).

torsdag 12 december 2013

Jungfrun av Guadalupe

År 1531 visade sig Jungfru Maria för en enkel man ur den mexikanska ursprungsbefolkningen som hette Juan Diego och bad honom att gå till biskopen för att få en kyrka byggd på platsen där hon visade sig. Biskopen trodde naturligtvis inte på honom utan bad om ett tecken. Nästa dag såg Juan Diego Jungfrun igen och hon sa åt honom att gå upp på kullen och plocka blommorna som fanns där och ta dem till biskopen. Juan Diego gjorde i tro som hon önskade och gick med blommorna till biskopen. När Juan Diego öppnade sin tilma, manteln som han bar, föll blommorna till marken. Biskopen och de andra som var närvarande föll på knä i häpnad och vördnad, för på Juan Diegos enkla mantel visade sig en bild av Jungfru Maria. Biskopen blev övertyga och det byggdes en kyrka på Tepeyay i Mexico City, platsen Jungfru Maria utvalt för att visa sin kärlek till sitt mexikanska folk. Juan Diegos tilma finns fortfarande där för de troende att vörda.

Innan dessa händelser gick evangelisationen trögt i trakten. Väldigt få omvände sig, men nu strömmade folket till dopet och Mexiko blev kristet.

Maria, min Moder, Virgencita Morena, gör detsamma för ditt svenska folk! De flesta är döpta men de tror inte. Förbarma dig i kärlek, Moder...


Påven om la Virgen de Guadalupe på spanska

[VIDEO] Virgen de Guadalupe es abrazo de María a los habitantes de América, dice el Papa

onsdag 11 december 2013

Kreativa munkar

Fann följande video på Facebook och bara måste dela den med andra. Fantastiskt roligt och kreativt av dessa munkar! Klicka på länken här och njut!

tisdag 10 december 2013

Ytterligare en karmelit

Häromdagen fick jag beskedet att ytterligare en karmelit avlidit. Denna gång sr Maria av Jesus, förra priorinnan i Glumslöv. Biskop Anders skriver om henne här.

Med anledning av firandet av hennes 60 år i klostret 2002 höll br Wilfrid denna predikan.

Hon hann med att fira sina 70 år i klostret till och med.

Hon är troheten personifierad.

Må vi låta oss inspireras av henne!

Sr Maria av Jesus, be för oss!

söndag 8 december 2013

Andra söndagen i adventHan kommer! Förbered dig... Inte genom att stressa med julklappar och stök i hemmet. Förbered dig andligen genom att rannsaka ditt samvete, bikta dig och be...

torsdag 5 december 2013

Br Wilfrid

I lördags fick jag ett meddelande på Facebook att Br Wilfrid Stinissen OCD avlidit. Under en period var han min biktfader och andlige vägledare, en mycket uppskattad sådan. Jag tog emot beskedet med blandade känslor. Sorg över att jag inte får se honom igen i detta livet och att det inte kommer att komma mer fantastiska böcker och predikningar från hans penna och glädje över att vi fått ett nytt helgon.

Jag brukar vara restriktiv med att 'helgonförklara' folk som nyss dött, men i detta fall hyser jag inga som helst tvivel. Jag tror att Br Wilfrid är ett helgon, dvs han är nu inför Guds ansikte och ber för oss.

Så sorgen är uppblandad med en rejäl dos glädje. Sverige, och även jag, har fått en ny förebedjare.

Så här minns jag honom, med ett leende på läpparna och värme i ögonen....Br Wilfrid, be för oss!