lördag 28 december 2013

De oskyldiga barnen

I dag, under juloktaven, firar Kyrkan de oskyldiga barnen i Betlehem som mördades av Herodes. Kyrkan tvekar inte att kalla dessa barn för martyrer, trots att de inte medvetet och frivilligt offrat sina liv för Kristus.

I dag dödas oskyldiga barn i moderlivet och deras enda 'brott' är att de finns till. Det som är den första mänskliga rättigheten, rätten till liv, nekas dem och deras liv förvägras dem. Det talas till och med om detta som en rättighet.

Hur kan det vara en rättighet att ta en annan människas liv..? Jag förstår inte...

Herre, de oskyldiga barnen som dödas innan de fått födas, ta emot dem i Din Famn. Låt dem bäras i Din Moders famn i evigheten. Låt världen förstå vilken orätt den gör. Herre, förbarma Dig...