lördag 14 december 2013

Johannes av Korset

I dag firar Kyrkan den helige Johannes av Korset, Karmels reformator, mystiker, författare osv. Här finns mer om honom (på norska).

När jag befinner mig i andlig torka minns jag alltid hans ord: "Min själ har blivit förtorkad, ty den glömde att söka sin näring i Dig". Min fader st Johannes får alltid proportionerna att bli de rätta, och prioriteringarna likaså...