torsdag 12 december 2013

Jungfrun av Guadalupe

År 1531 visade sig Jungfru Maria för en enkel man ur den mexikanska ursprungsbefolkningen som hette Juan Diego och bad honom att gå till biskopen för att få en kyrka byggd på platsen där hon visade sig. Biskopen trodde naturligtvis inte på honom utan bad om ett tecken. Nästa dag såg Juan Diego Jungfrun igen och hon sa åt honom att gå upp på kullen och plocka blommorna som fanns där och ta dem till biskopen. Juan Diego gjorde i tro som hon önskade och gick med blommorna till biskopen. När Juan Diego öppnade sin tilma, manteln som han bar, föll blommorna till marken. Biskopen och de andra som var närvarande föll på knä i häpnad och vördnad, för på Juan Diegos enkla mantel visade sig en bild av Jungfru Maria. Biskopen blev övertyga och det byggdes en kyrka på Tepeyay i Mexico City, platsen Jungfru Maria utvalt för att visa sin kärlek till sitt mexikanska folk. Juan Diegos tilma finns fortfarande där för de troende att vörda.

Innan dessa händelser gick evangelisationen trögt i trakten. Väldigt få omvände sig, men nu strömmade folket till dopet och Mexiko blev kristet.

Maria, min Moder, Virgencita Morena, gör detsamma för ditt svenska folk! De flesta är döpta men de tror inte. Förbarma dig i kärlek, Moder...